Lopende en Oude Projecten

Een project in 2007Op deze pagina's treft u zaken aan met een projectmatig karakter, zoals gezamelijke bouwactiviteiten, workshops en al die activiteiten waaraan door meerdere personen (veelal op onze Technische Avond, maar ook vanuit de shack) wordt deelgenomen.

Omdat het vaak erg lastig is om elke betrokkene op een effectieve manier te bereiken is deze sectie opgezet, met daarin opgenomen primair de ontwerpen en de voortgang van een lopend project.

Door toevoeging van relevante documentatie, tips en trucs, links etc. zullen de betreffende pagina's in de loop van de tijd uit gaan groeien tot een naslagwerk voor dat onderwerp.

Voldoende reden dus om ook de 'oude' projecten toegankelijk te houden.
Zelfs de minder succesvolle, want ook daar valt van te leren.

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS