De wekelijkse rondes van PI4ASV in 2004

27 december 2004 - 2 meter
Na eerst zonder rondeleider een gezellig rondje te hebben gedraaid, kwam PI4ASV toch in de lucht. PE1DHR kon melden dat er goede vorderingen zijn gemaakt met het 70 cm repeater project. Daarnaast herinnerde hij er aan dat garantiebepalingen binnen Europa voor drie jaar gelden (Europese regelgeving). Dat is goed nieuws voor diverse station die storingen in hun apparatuur hebben.
Later kon PI4ASV een bericht doorgeven over de zeebeving die o.a. in Azië tot een grote ramp heeft geleid. De DARES-organisatie heeft contact gezocht met radiozendamateurs in Puhket. Als gevolg hiervan, heeft het ministerie van buitenlandse zaken en de ANWB berichten ontvangen en verzonden die niet op andere wijze konden worden uitgewisseld.
Andere inmelders waren PAøKJB, PA3CUP, PA3EOT, PA3ALG, PE1BSB en PE1JAS.

26 december 2004 - 6 meter
Het was een heel kleine ronde die precies 12 minuten duurde. PI4ASV had weer problemen die af en toe optraden Het lijkt er op dat het een onderbreking in de set is.
Inmelders waren PAøKJB vanuit Uithoorn, PAøFRX vanuit Haarlem en PE1IBA vanuit Amstelveen. Het laatste station had voor het eerst een Slappe Arnold voor 6 m in de lucht gestoken met uitstekende resultaten.

20 december 2004 - 2 meter
De condities op 2 m waren zo goed dat het nauwelijks mogelijk was om een geheel vrije frequentie te vinden, waarop de rondeleider besloot om op de huisfrequentie te blijven. De verschillende stations kwamen zich druppelsgewijs inmelden. Als één van de eerste was daar PE1DHR die verheugd meldde dat hij een ontregelde dual bander weer aan de praat had gekregen. Dan was PA3GJP aan het opruimen, wat volgens zijn definitie betekende het verschuiven van spullen. PE2MD, eerst als mobiel station actief, kwam later vanaf zijn home QTH weer in de ronde terug. PE3WIM was in een filosofische stemming zijn zonden aan het eind van het jaar aan het overdenken terwijl PC1D met een kwartgolfje op zijn PC zat gekleefd. PA2W in Uithoorn was in de eerste doorgang 5/7 maar na het verwijderen van de antenneschakelaar verbeterde de ontvangst bij PI4ASV tot 5/9.
Overige stations in deze ronde waren PAøKJB, PE1BSB, PA3EOT en PA3CUP.

19 december 2004 - 6 meter
Een ronde waarin de condities steeds beter werden. Verschillende stations klaagden over toenemende QRM van vermoedelijk elektronische oorsprong.
PI4ASV had in het begin van de ronde opeens weer een opspelende SWR waarvan de oorzaak nog steeds onbekend is. PA3RON meende dat er radiogeesten moeten worden uitgedreven. Binnenkort is dit laatstgenoemde station wellicht als maritime mobile te werken. Dan was er PA3GJP vanuit Amstelveen - Westwijk die een first op 6 m had in deze ronde. Met een binnenantenne en 5 W werd zijn signaalrapport van PI4ASV uiteindelijk 4/4. Ook PA3ALG werkte QRP met 2 W en werd door vrijwel iedereen ontvangen. Dan was er nog PAøBDC uit Haarlem die tussendoor een naar soldeer smachtende microfoon aan het bedienen was.
Laatste inmelder was PA2W uit Uithoorn die met 5/4 en een lichte ruis werd ontvangen. Overige inmelders: PAøFRX, PAøKJB en PA3CUP.

12 december 2004 - 6 meter
Een ronde met uitstekende condities. Alle signalen waren sterker dan normaal het geval is. Later werden de conditie minder. Het centrale onderwerp was het ontwerpen van een raamantenne ook wel aangeduid met de goede Nederlandse uitdrukking Magnetic Loop.
Verschillende inmelders vertelden bezig te zijn met een ontwerp voor zo'n antenne specifiek voor 51.500 MHz. Inmiddels heeft een fictief ontwerp al de naam "Ronde Hoep antenne" gekregen. Onder de inmelders was PC1D, die met een kikker in de strot met zijn binnen-GeePeetje ging schuiven en steeds een andere signaalsterkte ontving en verzond. Voorts PE1DHR die blij was dat hij uit de kooi van Faraday in Ulvenhout was ontsnapt. PA3DLP kwam zonder brommen binnen. PAøFRX kwam later in de ronde omdat hij door een hazenslaapje was overmeesterd. Voorts waren in de ronde PE1BSB, PE2FOX, PE2MD en PAøKJB.
Na de feitelijke ronde werd nog een QSO gemaakt met PAøFMS en PAøBDC, beide uit Haarlem.

6 december 2004 - 2 meter
Omdat er niemand was behalve Kas, PAøKJB, nam PE1DHR om 21.10 de honeurs waar en sloot, bij gebrek aan verdere deelnemers, om 21.15 de officiële ronde. Daarna meldde zich alsnog Maarten PE2MD en Anton PE1JAS die zei te luisteren, maar druk was aan de telefoon (hebben we verder ook niet meer gehoord). William PE1BSB en Erwin PE2FOX uit Hilversum kwamen er ook bij en werd in onderling QSO verder gegaan.
Er bleek onder de deelnemers veel belangstelling te bestaan voor een magnetic loop voor 6 meter, waarover het gesprek dan ook voornamelijk ging. Vooral Erwin gaf blijk van grote kennis over het onderwerp.
Het werd toch nog een hele interessante (onofficiele) ronde.

5 december 2004 - 6 meter
Het was een kleine ronde waarbij enkele deelnemers moeite hadden elkaar te verstaan of zelfs maar waar te nemen. Gesproken werd over verschillende 6 meter antenne´s die eenvoudig te bouwen zijn. Aangezien PA3BKW een magnetic loop heeft voor de HF banden, informeerde rondeleider PE2MD naar mogelijke ervaringen met een 6 meter loop. Hij blijkt hier nog mee bezig te zijn, waarna hem ook nog werd gevraagd naar de benodigde vacuüm condensatoren en de verkrijgbaarheid hiervan.
PE1BSB melde zich in en direct weer uit aangezien Sinterklaas op hem zat te wachten, mij benieuwen of hij niet meegenomen is naar Spanje. Pim PAøTLX meldde zich in met een nieuwe set antenne´s van het merk Hustler, te verkrijgen bij Classic International. De 12 meter uitvoering was ook resonant op 6 meter en zijn ervaringen waren, zeker voor de HF banden, prima. Het zijn van origine mobielantenne´s van ongeveer 2,70 mtr lang dus echt wel plaatsbaar. Nadeel is dat ze erg smalbandig zijn.
Lex, PE1CVG meldde dat ik nog niet eerder zo´n hard signaal op 6 meter heb neergezet. Ik heb mijn inverted V voor 6 meter nu volledig vertikaal opgehangen tussen de Nokbalk en de zoldervloer. Het lijkt heel redelijk te werken, SWR is uitstekend.
De overige inmelders waren: PAøFRX (HAARLEM), PE2IRK (evenals PA3BKW in Amsterdam), PAøKJB, (Uithoorn), en de Amstelveense stations PE1JAS en PE1CVG.

29 november 2004 - 2 meter
PE1JAS was dit maal de eerste, direct gevolgd door PA3ALG en natuurlijk PAøKJB. Na wat roepen kwamen PAøFRX uit Haarlem, gevolgd door PE1DHR samen met PE2MD op één locatie. Ook PA7ZEE en PA3EOT waren van de partij. Anton en Wim ALG waren aan het opruimen. Een voortdurend terugkerende actie die de meeste andere inmelders wel herkenden. Bert is ontevreden over zijn eigen antenne en gaat die van Maarten nu op de millimeter nabouwen. Rients had problemen met de afstandsbediening van zijn garagedeur maar besteedt zijn tijd toch liever aan ijs.
Rondeleider Wim denkt dan meteen aan grote coupes met vruchten en slagroom maar Rients had het over dweilen. Ook werd er nog afgesproken om na de ronde de 6 meter antenne van Maarten te testen. Op de valreep meldde PE1BSB zich in, om volgens afspraak het PSK-signaal van Wim WIM op 20 meter te testen. Even na tienen sloot PE3WIM, met een verwijzing naar onze website en met dank aan de inmelders, deze ronde.

28 november 2004 - 6 meter
Een gezellige drukke ronde met elf inmelders. Hoewel de meesten wekelijkse deelnemers zijn, waren er nu ook enkele die een tijdje niet in de ronde waren geweest. Zo was er het station PA1JFB uit Weesp met 1,5 W uit een SEM 35 waarmee hij bij PI4ASV net boven de ruis uit kwam. Ook terug van weg geweest, PA3DLP uit Abcoude met een klein 'brompiepje' op het signaal maar wel 5/9+40.
PAøFRX uit Haarlem werkte deze keer met een 'knoopjesantenne' behorende bij een groene set. Een 5/2 signaal was het goede resultaat. PA3RON kwam met een 5/9-signaal binnen vanaf de Noorderplassen in Almere. Dit station had juist PY gewerkt op 15 m. Dan was er PE2FOX uit Hilversum die na het pluggen solderen door zijn hond werd uitgelaten. Hij zocht nog enkele hoogspanningscondensatoren van 3- en 4 kV met de waarden 33 en 27 pF.
Er waren meer zoekenden onder de inmelders. PE3WIM zocht een digitaal tegenstation terwijl PE1BSB op zoek was naar een manual met schema's van een Voltcraft 2040 scoop en een kaakchirurg. De overige inmelders waren PAøKJB, PA3ALG, PE1DHR en PE1JAS.

22 november 2004 - 2 meter
Na het inmelden van PAøKJB en PA3EOT vroeg de rondeleider PC1D of PE3WIM de leiding wilde overnemen. Gezien de tijdelijk slechte antennesituatie van Dick deed Wim dat graag. Al snel meldden zich ook PAøBOG, PE2MD en PE1JAS.
Wim wilde van Dick nog wat info over Meteoscan voor een demonstratie op het KKC. Met de overpeinzingen van Cees over het einde van het loodtijdperk in soldeertin kwam de discussie pas goed op gang. De een ging hamsteren zodat zijn kleinkinderen nog lood-soldeertin zouden erven, een ander wilde zelfs stoppen met knutselen. Dick deed er nog een schepje bovenop door te melden dat er ook een componentenprobleem zal komen, omdat de nieuwe soldeer bij een hogere temperatuur verwerkt moet worden.
Maarten heeft zich inmiddels op zijn nieuwe QTH gevestigd en bleek met de Condor toch het beste signaal te leveren. Kas stichtte weer verwarring met ondoorgrondelijke, wijsgerige opmerkingen. In de zwaaironde meldde ook PE1BSB zich nog even in omdat Anton een telefoongesprek moest afhandelen. Rond 21:00 UTC sloot de plaatsvervangende rondeleider met dank aan de deelnemer PI4ASV.

21 november 2004 - 6 meter
PI4ASV, op QTH in Ouderkerk, was weer QRV en bleef dat ook gedurende de gehele ronde. De operator heeft na veel meten en beproeven (zonder resultaat), de antenne direct op de transceiver aangesloten met bovengenoemd resultaat; het blijft toch onbevredigend.
Als eerste inmelder was er het station PAøFRX uit Haarlem die met 5/3 goed te nemen was. Dan was er als vaste inmelder PE1DHR die sommige stations niet kon horen omdat deze niet boven het S5 storingsniveau in zijn shack uitkomen. Nieuw in de ronde was Gerrit PE1IBA, die ondanks een slechte antennesituatie toch met 5/9 +40 bij PI4ASV binnenkwam. Bij Gerrit heeft de hobby een tijdje op een laag pitje gestaan, maar na een bezoek aan de Dag voor de Radioamateur is de liefhebberij weer helemaal terug. Hij liet weten dat we hem binnenkort als lid van onze afdeling mogen begroeten.
Dan was er het station vanuit Almere, thans onder de call PA3RON, waar PE3WIM toch weer door in verwarring werd gebracht. Bekende vaste inmelders waren PAøKJB en PA3CUP. Op het einde was er nog PE2FOX, die daarna door zijn in het gedrang geraakte hond werd uitgelaten. Via PE1DHR kwam PE2MD ook nog gedag zeggen na meegeluisterd te hebben op een draadje van 1 meter in de huiskamer.

15 november 2004 - 2 meter
Om 21.03 opende PA3ALG de ronde met als eerste inmelders PE1DHR en PE2MD met zijn portofoon. En terwijl PA1LOI vertelt over zijn cassetterecorder met koorts, verdwijnt tot twee maal toe 98% van zijn modulatie. PC1D draait vrolijk mee vanuit zijn huis op stelten en PE3WIM is druk op 2,4 GHz, naar wij dachten als gevolg van de jongste lezing, maar het blijkt om computernetwerken te gaan.
Volgens PAøKJB zijn er geen eeuwig doorgaande elektromagnetische golven, volgens Kas komen ze altijd terug, als je maar lang genoeg wacht. PA3EOT en PA3CUP doen verslag van hun deelname aan de PA-bekerwedstrijd en vanuit Almere meldt Ron (ex PHøRMH) dat hij voortaan als PA3RON door het leven gaat.

14 november 2004 - 6 meter
I.v.m. afwezigheid van de gebruikelijke rondeleider, nam Maarten PE2MD op voortreffelijke wijze de honeurs waar.
Behalve PE2FOX werden gelogd: PA1LOI, zoekend naar een kwast om snaren op te brengen(?); PAøKJB die slechts een beperkt aantal stations kon waarnemen; PE1BSB die blijft opruimen maar ook steeds weer dingen aanschaft; de door een HF-poltergeist geplaagde PE1DHR; en de stations PA3CUP en PA3ALG.
Met PA3DX in Soesterberg en PA3EKE in Huizen wilde het jammer genoeg niet echt lukken, jammer.

7 november 2004 - 6 meter
PI4ASV op QTH in Ouderkerk blijft kuren vertonen. In het verleden werden al onbegrijpelijke en ongrijpbare zaken gemeld en die, wellicht ten onrechte, in verband werden gebracht met de Slappe Arnold-antenne. Deze keer leek het op een onderbreking in de antenneleiding die op onvoorspelbare momenten optrad. Gelukkig was het station PE3WIM, die zich niets vermoedend inmeldde, direct bereid om de rode pet op te zetten. Tnx Wim!
Van de inmelders vertelde PA3ALG dat hij staande QRV was omdat er in zijn shack geen ruimte meer was om te gaan zitten. Bert PE3DHR is op zoek naar een soms optredende ratelstoring terwijl Maarten PE2MD zo nu en dan een vette brom ten gehore bracht die aan een microfoon te wijten zou zijn. PAøKJB "zat naast de frequentie" wat met enig morrelen aan de knoppen van de SEM 25 ongeveer werd gecorrigeerd.
Opmerkingen van PE1BSB verleidde PA7ZEE tot het citeren van een Nederlandse dichter: "Wie geen lieve kinderen heeft weet voorwaar niet dat hij leeft". Naast PAøFRX uit Haarlem en PE1JAS logden wij als nieuw station PA3BKR uit Amsterdam-N; welkom Frans!

1 november 2004 - 2 meter
Het aantal inmelders voor PI4ASV was wat magertjes. Na wat schorre aanroepen van PE3WIM meldt zich natuurlijk PAøKJB en snel daarop PA3EOT. Daarna blijft het akelig stil. Als we twee doorgangen met wat algemene wetenswaardigheden hebben gehad en het verder stil blijft op de 2 meterband besluit de "lijder" maar tot een zwaaironde. Even voor half tien komt op de valreep PA7ZEE nog binnen maar dan heeft de rondeleider al een borrel en 2 paracetamol te pakken. Om 21:45 was PE1BSB nog aan de frequentie die door telefoontjes ook aan de late kant was.

31 oktober 2004 - 6 meter
De Magic Band deed zijn naam weer eer aan. Sterk wissellende condities waardoor PAøFRX uit Haarlem aan het begin niet te nemen was. Voorts QSB door de meteorologische omstandigheden een vliegtuigbewegingen. Gedurende de ronde verbeterden de condities.
Het genoemde station uit Haarlem kon PAøKJB slechts ontvangen in de mode AM terwijl uit de SEM 25 echte (breedbandige) FM komt. PE1DHR had een provisorische antenne met tiewraps aan een stuk PVC buis vastgemaakt; werkte uitstekend.
Dan was voor de eerste keer PB2BN in de ronde; welkom Ben!
PE1JAS experimenteerde met verschillende antennes en vermogens. De Slappe Arnold gaf bij PI4ASV het beste resultaat maar in Haarlem werd het met de langdraad uitgezonden signaal beter ontvangen.
Over het signaal van PA1LOI merkte PC1D op dat het klonk alsof de penningmeester een elco aan het frituren was. Wellicht had dit te maken met de mededelingen van dat station dat hij er niet zou zijn maar er toch was omdat hij zijn aanhanger verschillende keren had gelakt en eerdaags jarig was.

25 oktober 2004 - 2 meter
Geen verslag ontvangen.

24 oktober 2004 - 6 meter
Opnieuw goede condities op deze 'Magic Band'. Zo er in deze rondes al een rode draad te vinden is, was het deze keer de audiokwaliteit van de diverse inmelders. Amateurs met groene spullen zoals PE1JAS, PAøKJB en PA1LOI zijn breedbandig en gebruiken koolmicrofoons. Daar komt meestal niet het mooiste geluid uit.
Toch heeft PE1JAS na lang zoeken en selecteren de hand weten te leggen op een koolmicrofoon met BBC-kwaliteit. Hij werkte gisteravond met de RT-3600 met verschillende vermogens en kreeg van PI4ASV rapporten die varieerden van 5/5, 5/7 tot 5/9 +20 dB.
PE1DHR, die beweert dat zijn suffix staat voor De Hopeloze Rommelaar, werkte QRP met zijn Sukiyama en een 'dwarrelende binnenantenne'. Ook PAøRDC was weer in de ronde met een 'halve Slappe Arnold en een draadje langs de gevel' en kreeg een rapport 5/9 + 20 dB.
Ja en dan was er het station PA1LOI, die door ingrijpen van beer Jack QSY was gegaan. Dat geeft toch te denken over de gezagsverhoudingen in zijn shack. Het station PC1D werkte portabel en kreeg van PI4ASV een rapport van 5/9 plus 40 dB. Is dat nu de Power van QRP?

18 oktober 2004 - 2 meter
Het kon niet uitblijven. Weer kwam de JOTA ter sprake, al bleek PA7ZEE ook aardig in de weer te zijn met de International School. Misschien nog drukker waren PE1DHR (die het shift-probleem in zijn porto had opgelost maar tevens kans zag om softwarematig de eindtrap op te fuiven) en PE1BSB die overhoop lag met PK232 wat wel op een Apple maar niet op een PC schijnt te functioneren.
Verder logden wij PE1JAS met nieuwe combiantenne; PC1D die vroegtijdig de lappenmand in moest; een 'fris en fruitige' maar verder eeuwig opruimende PA1LOI; onze digiman PE3WIM die niet met lege handen van de DVA is teruggekeerd, PAøKJB nu heel anders klinkend dan de avond ervoor en PE2MD die bij de rondeleider zo nu en dan wat 'winderig' binnen kwam.

17 oktober 2004 - 6 meter
Een gezellige ronde met acht inmelders. Belangrijkste onderwerp was de JOTA van afgelopen zaterdag, waarvoor veel werk is verzet door de radioamateurs van de afdeling Amstelveen. Soms chaotische taferelen die in goede banen moesten worden geleid. Vermoeid maar voldaan werd teruggekeken op een leuke dag.
Na lange afwezigheid werd PA3CUP ook weer in deze ronde verwelkomd. Bij PAøKJB lijkt het te spoken. Lampen en apparatuur leiden daar een eigen leven lijkt het wel. Na zich te hebben ingemeld viel er een radiostilte vanuit dit station. Later, na het verdraaien van de 'tandwielen'(?) van de SEM 25 was ook dit station weer QRV.

10 oktober 2004 - 6 meter
Opnieuw heel behoorlijke condities, mede waardoor elf stations konden worden gelogd. Het belangrijkste onderwerp was natuurlijk de Dag voor de Radio Amateur van afgelopen zaterdag. Iedereen vond dat het iets rustiger was dan vorig jaar en dat er minder werd besteed. Dat laatste werd geweten aan de huidige economische situatie. PE1DHR die samen met PE2MD een stand hadden klaagden over slechte handel.
Voorts werden natuurlijk de aankopen besproken waarbij PE2FOX toch wel echt een buitenkansje had gescoord. Bij een kraam herkende hij in een stapel met aluminium buizen een Fritzel-antenne voor drie banden en betaalde daar 5 euro voor ...
Andere aankopen waren o.a. de geschakelde voeding door PA1TO, een kastje van Marconi met daarin een prachtige variabele condensator met fijnregeling door PA1JF en een 2 m/6 m-converter door PAøBDC.
Iedereen vond de zelfbouw op de bovenring nog wel het meest interessante van de hele Americahal. PA7ZEE had het zeer druk gehad aan de BTTF-kraam waar veel verhalen over het begin van de hobby werden afgewisseld door het uitwisselen van informatie over dioden, spoelen en schakelingen.
Het station PAøFRX uit Haarlem had deze keer zijn 20 m-dipool afgestemd voor de 6 m-band met een uitstekend resultaat. Niet alleen was dit station voor PI4ASV voor het eerst te nemen maar het ontvangstrapport was 5/7.

5 oktober 2004 - 2 meter
Om precies 21:00 uur LT opent PE3WIM de ronde. In eerste instantie meldt zich alleen PE1DHR in. Maar na de komst van PAøKJB volgden al snel PA7ZEE, PC1D en PE1BSB terwijl PE2MD mobiel meedeed. Aan de orde kwam de problemen en mogelijkheden van een langdraadantenne en/of een binnenantenne voor Bert en de renovatie aan het huis van Dick.
De antennemast en 'de knutsels' voor de aanstaande JOTA bleven niet onbesproken. Ook was er nog even een terugblik op PI25ASV en keken we vooruit naar de Dag van de Amateur. Na de 'zwaaironde' bedankte de rondeleider de deelnemers voor hun inbrengen en sloot daarna PI4ASV om even over tienen.

3 oktober 2004 - 6 meter
De antenne van PI4ASV heeft z'n kuren kennelijk opgegeven. Mede door de goede condities konden 11 stations worden gelogd. Verste, maar ook hoogst gelegen station, was PHøRMH vanuit Almere die de ontwerper en producent van onze nieuwe QSL-kaarten uitgebreid complimenteerde. PE2FOX vanuit Hilversum zette een goed verstaanbaar signaal in de lucht waarbij overkomende vliegtuigen voor de nodige QSB zorgden. PE3WIM had gevliegerd op het strand met een halve storm. Onder die omstandigheden kan een zeer gewichtige antenne worden opgehesen volgens Wim. En natuurlijk was PA1RDC weer met een antennetje aan het klooien en zette een 5/7 signaal neer. Als laatste station was daar PAøBDC uit Haarlem die suggereerde om tijdens de Jota ook ATV met de groep uit Haarlem uit te wisselen. PE2MD gaat zich beraden over dit verzoek.

20 september 2004 - 2 meter
Terwijl PE1CVJ en PA3ALG in gesprek zijn over de aan te maken QSL-kaarten voor PI4ASV en PI25ASV, vraagt rondeleider Louis om 20 uur 55 met luide stem of deze frequentie in gebruik is ....
Vervolgens laat Louis weten dat hij te dik wordt en gaat fietsen (nee niet buiten, maar op een stationair geval) en laat hij "kieren waar olifanten doorheen kunnen", al krijgt onze Enige Nederlandse Lady, PA3ENL, nauwelijks de gelegenheid om zich in te melden.
PA3EOT is druk met de computer, PE1BSB met een mengpaneel van de zoon en PA7ZEE nog vermoeid, maar voldaan, van de eerste cursusdag die uiteindelijk moet leiden tot een 18-tal nieuwe zendamateurs. Natuurlijk was ook PAøKJB vandaag weer van de partij.

19 september 2004 - 6 meter
Deze keer gelukkig goede condities voor de 7 inmelders. De verste inmelder was PE2FOX vanuit Hilversum die al een tijdje niet gehoord was en ook nogal ziek was geweest. De berichten van persoonlijke aard, zoals dat heet in de definitie van de Amateurdienst, liepen qua onderwerp nogal uiteen. Wellicht lag het aan de rondeleider maar wat te denken van: het derivaat van een Slappe Arnold, een juffrouw in de auto die gaat praten als je ergens te dicht bij komt of te ver af raakt, je kunt doen en laten wat je wilt (!!), er zijn nuttige dingen gedaan maar vroeger was je harder ...? Kortom het was weer gezellig en er viel weer veel te lachen.
Merkwaardige antenne-experimenten werden uitgevoerd zoals door PC1D het binnenshuis plaatsen van een GP-tje op de houten vloer voor 6 m en daarmee dan een signaal van 5/9 +40 dB bij de rondeleider neerzetten. Dan was PAøRDC eerst nauwelijks te nemen en kwam daarna met een 5/9 +20 DB signaal binnen. Slappe Arnold was aan een hengel buiten gehangen!

12 september 2004 - 6 meter
Het begon wonderlijk. Eerst PHøRMH vanuit Almere met geringe signaalsterkte. Ook hij ontving van PI4ASV een zwak signaal. Gaandeweg kwamen er meer inmelders bij maar de condities waren veel minder dan we gewend zijn. PE1DHR meldde de aankoop van een TRX van het merk Sukiyama. Een riskante maar achteraf bezien uitstekende aankoop. PAøRDC vanuit Zuid-Oost experimenteert vrolijk door met zijn antennes. Dit station had een QSB van 2 S-punten. PA1LOI, op een afstand van ongeveer 2 km, was nauwelijks te nemen door PI4ASV. meldde dat hij een achterstand in QSL-kaarten van ruim honderd stuks had weggewerkt en zelf de kaarten met de PC en printer had gemaakt. PE1BSB was op de ballonnenjacht van PI4VRZ geweest en op de Jutberg beland. Zou dat nou geen doorgestoken kaart zijn geweest?

6 september 2004 - 2 meter
Deze maandagavond leek een echte zomerronde. Er waren deze keer maar 4 inmelders. PA1LOI als eerste daarna PA3EOT en PE1BSB en tenslotte PAøKJB. Hoewel plaatsvervangend rondeleider PE3WIM en ook enkele inmelders zich nog wel eens vergiste met PI25 ... werd het een geanimeerde discussie waarbij uiteraard het jubileum en PI25ASV ter sprake kwamen. Ook kwam de langdraad antenne en de balun aan de orde. Na de 'zwaaironde' bedankte de rondeleider de deelnemers voor hun inbreng. Hij sloot PI4ASV met een verwijzing naar onze website waar de rondegegevens te vinden zijn en binnenkort ook een fotoverslag van het 'special event staton' PI25ASV.

5 september 2004 - 6 meter
PI4ASV was QRV met een nieuwe antenne. Een verticale combi bestaande uit een halve golf dipool voor 6 m, 2 maal 5/8 voor 2 m en 4 maal 5/8 voor 70 cm, kortom een V-2000.
Later wordt nog wel eens uitgezocht wat nu de problemen van Slappe Arnold veroorzaakte.
In de ronde acht inmelders waaronder de meeste uit de afdeling maar als altijd PA1JF uit Naarden van buiten de afdeling. Natuurlijk werd teruggekeken naar de viering van het 25 jarig jubileum met het bijbehorende station PI25ASV. Ook ons nieuwe lid in de afdeling PAøRDC was in de ronde met een experimentele antenne, terwijl PE2MD samen met PE1DHR een experiment uitvoerde waarbij 70 cm werd omgezet in 6 m. Beetje oprekken ... toch?
PE2MD had een niesbui, kennelijk opgelopen in het natte gras bij het opzetten van de antennes voor PI25ASV. PA3AJW was ook met zijn antennepark aan het schuiven met uitstekende resultaten. Het vaste QRP-station PA3ALG werd door iedereen gehoord met zijn 2 wattjes. Natuurlijk ontbrak PA1LOI niet met zijn informatie. Deze keer over wanten weten, zaken ten algemene nutte, vragen die je niet op de band stelt, maar ook over soldeersamenstellingen.
De condities waren wat wisselend. Maar dat was in de ochtend ook met de 2 m-band het geval. Daar vielen in FM-mode DL, G, ON en F te werken.

30 augustus 2004 - 2 meter
Zeven inmelders en allemaal leden van onze afdeling. De onderwerpen waren zoals altijd weer zeer gevarieerd maar er werd vooral veel gecommuniceerd over de viering van ons jubileum op zaterdag 4september a.s. Daarnaast had PE1DHR een algemene vraag over de radiotechnische kwaliteiten van moderne digitale zend/ontvangers in vergelijking met wat PA3EOT noemde "de meer nostalgische apparatuur". En dan natuurlijk de eeuwig in raadselen sprekende PA1LOI die thuis een "Ruimtegevende Transformatie" had verricht ... (?)
Kortom opnieuw een gezellige ronde.

23 augustus 2004 - 2 meter
Na een wat aarzelend begin, waarin de pet van de rondeleider in het vacuüm hing, werd het steeds drukker. In totaal waren er acht inmelders waarbij PA1JF uit Naarden die een werkende DRM-ontvanger demonstreerde en PD1E uit Purmerend die rapporten vroeg n.a.v. een nieuwe antenne. Eerste inmelder als vanouds PAøKJB.
PE1DHR meldde dat hij in huis weer mobiel is maar we beschouwen hem toch maar niet als een mobiel station. Niet minder dan 15 roestvrijstalen nieten zijn vorige week bij hem verwijderd. Dan was er PE3WIM, die misschien een matrasvlieger gaat aanschaffen voor een antenne-experiment tijdens het opereren van PI25ASV op 3- en 4 september a.s.
PHøRMH wist dat je tot een hoogte van 1500 voet een vlieger mocht oplaten echter ... na een lange redenering kwam het er op neer dat in dit geval 100 m het maximum zou zijn. Verder had hij met een nieuwe antenne YB gewerkt met een 5/5 rapport.
PE2MD had een mooi aanbod gekregen voor apparatuur die we voor PI25ASV goed kunnen gebruiken.
Ja en dan de informatie die PA1LOI met ons wilde delen. Hij had een zieke cassetterecorder beter gemaakt, overwoog de aanschaf van een Franse aanhangwagen en bood een korte caravan aan voor lange mensen. Terecht waren daar toch wel vragen over van de andere inmelders ...

22 augustus 2004 - 6 meter
Rondeleider Maarten, PE2MD, rapporteerde het volgende over de inmelders:
PA0LOI, S9+20 met slechte modulatie, heeft weer een reparatie aan een cassettedeck met een uitgelubberd snaartje uitgevoerd. Snaartje ingekort en gelijmd, nu maar afwachten.
PAøKJB, S9, kon niemand ontvangen behalve PI4ASV en later PE1BSB.
PE1NWI / aquamobiel, S5 vanaf de Boor bij de Loosdrechtse plassen nabij Breukelen. Ontving ook alleen maar PI4ASV.
PE1DHR, S9+40, hoorde PI4ASV en PE1BSB met de oude set van PE2MD.
PA1ARL, S2, met groundplane want de 6 meter dipool was i.v.m. de vakantieperikelen nog niet aangesloten.
PE1BSB, S8, kon de meesten wel horen. Hij had zijn FT-940 nog niet verkocht en was toch wel gecharmeerd van een FT-847. Net terug van vakantie in de Pyreneeën alwaar hij met zijn Icom 706 en een gespannen dipool een andere mobielende amateur vanuit Denemarken heeft kunnen werken.

16 augustus 2004 - 2 meter
Na de eerste oproepen van PI4ASV kwamen er klachten van de eerste inmelders dat de kwaliteit van het signaal te wensen overliet.
Bij nader onderzoek bleek dat de rondeleider niet alle antennekabels weer had aangesloten die bij het laatste onweer waren losgehaald. De klachten waren gauw verholpen en als eerste meldde PE1DHR zich in. Op zich een heugelijk feit omdat Bert net terug is uit het ziekenhuis na een rugoperatie met wat complicaties. Daarna PA3ALG, PA1LOI, PAøKJB, PC1D en PA7ZEE/M.
Na wat heen en weer gebabbel over oude platen, computerstoringen in de shack, vakantieverhalen en de jubileumviering op 4 september, kwam ook PE1CVJ nog in de ronde.
Om even na tienen bedankte PE3WIM alle inmelders, die nog QRV waren, voor hun inbreng en sloot de ronde met een oproep om op 3 en 4 september actief mee te werken aan het opbouwen en bemannen van het jubileumstation PI25ASV.

juli - augustus
We weten het, het zijn de vakantiemaanden. Maar geldt dat ook voor PI4ASV?
In ieder geval zijn geen verslagen ontvangen.

28 juni 2004 - 2 meter
Na een aantal vergeefse oproepen hield de rondeleider het maar voor gezien. Speelde de Europese gebeurtenissen in Portugal parten, of is daadwerkelijk iedereen met vakantie?

21 juni 2004 - 2 meter
Deze maandagavond een echte zomerronde. De deelnemers meldden zich druppelsgewijs in, maar eerlijk is eerlijk PAøKJB was weer de eerste. De meeste inmelders vertelden direct dat ze eigenlijk met wat anders bezig waren. Ook de rondeleider PE3WIM zat met zijn hoofd nog in Griekenland. Na 30 minuten had ieder al tweemaal het woord gehad en werd besloten maar te gaan zwaaien. Vanaf dat moment kwam het gesprek pas goed op gang. PA3EOT over digitale foto's, PAøJCA nog even over de velddag en PE1DHR schakelde zijn porto heen en weer tussen de 0,3 en 30 Watt maar het bleef 60 over 9. Ook PE1CVJ en PE1BSB droegen hun steentje bij in de discussie. Om even voor tien uur bedankte de rondeleider de 7 inmelders voor hun inbreng en met een zucht van verlichting sloot hij PI4ASV.

7 juni - 2004 - 2 meter
The day after .... Speelde vermoeidheid een rol?

31 mei 2004 - 2 meter
Met een zestal deelnemers geen overdreven grote ronde. Toch kon de rondeleider pas na anderhalf uur de schakelaar omhalen. Wat wil je, met de velddagen zo nabij. En waar de coördinator, PE2MD, alles in het werk stelt om tot iets te komen dat op een "dienstrooster" moet lijken, vindt PAøKJB dat zoiets vanzelf loopt, zeker als je niet alleen geestelijk maar ook fysiek aanwezig bent.
En dan niet te vergeten PE1BSB, die even 70 cm activiteiten voor de velddagen regelt.
Hoogtepunt was wel het kunnen begroeten van medeoprichter en bestuurslid van het eerste uur, PAøLGJ. Leo, we hopen vaker van je te horen!

24 mei 2004 - 2 meter
Deze 2 meter ronde had eigenlijk maar één onderwerp en wel de velddagen op 5 en 6 juni a.s.
Nadat Maarten PE2MD en Sjaak PAøJCA een opsomming gegeven hadden van alle zaken waarover we die dag kunnen beschikken - o.a. een hoogwerker - volgde een vurig pleidooi om toch vooral mee te doen. De overige inmelders PAøKJB, PC1D, PA7ZEE, PA3CUP, PA1ARL, PE1BSB en PA3ALG waren het van harte eens met deze oproep en zullen voor zover mogelijk aanwezig zijn. Kas gaat sleutelen en Geert doet de catering. Intussen formuleerde PE2MD nog even de volgende oproep: Als je overdag niet kunt, kan je misschien 's-avonds, gaat dat niet dan wellicht 's-nachts en lukt het niet in de ochtend kom dan maar in de middag. Om 22:05 uur sloot de rondeleider PE3WIM onder dankzegging de discussie.

23 mei 2004 - 6 meter
Acht stations hebben zich ingemeld. Waaronder 2 stations die voor de eerste keer in de ronde waren t.w. PA3FUV uit Almere-Buiten en PE1CVJ uit Amstelveen. Het laatste station is te beschouwen als een herintreder. Opnieuw waren op deze band weer vreemde zaken waar te nemen. PI4ASV was horizontaal gepolariseerd hetgeen ook het geval was met PE1BSB uit Aalsmeer. Pas toen dit laatste station een verticale 27 MHz-antenne ging gebruiken, werd zijn signaal een stuk sterker. Ja en dan was PE3WIM er, die om in de ronde mee te draaien de afwas had laten staan. Hoe zou dat zijn afgelopen?
Bijzonder was de oudste vaste deelnemer aan de ronde het station PAøKJB. Om 10 uur in de ochtend geland op Schiphol na een heel lange reis uit de VS en toch in de ronde. Petje af voor onze Kas!

17 mei 2004 - 2 meter
Om met de rondeleider te spreken: "wat laat begonnen maar toch op tijd afgesloten". Er werd voornamelijk gesproken over het succes van de Open Dag en de op handen zijnde velddagen. PE1HAR vol lof over zaterdag; PAøJCA die voor de velddagen een schuifmast van 20 meter had bekeken en PC1D die, warm gelopen door PE2MD's betoog over diens ATV-station, vermoedelijk ook het ATV-pad gaat.
Verder hoorden wij een mobielende PA7ZEE en PA3ALG bezig om de site te 'updaten'.

16 mei 2004 - 6 meter
Het was een kleine ronde met drie inmelders. Iedereen was het er over eens dat de Open Dag van 15 mei j.l. een succes was. Hoewel we niet erg veel bezoekers konden begroeten, was het toch een zeer geslaagde dag. Niet alleen door het prachtige weer, maar ook de onderlinge samenwerking en de ontspannen sfeer droegen daaraan bij was de mening.
Na het afsluiten van de ronde kwamen PC1D en PE3WIM nog even kijken maar ja toen was de rondeleider ook al gevlogen en moesten ze het met de nog aanwezigen waaronder PA7ZEE doen.

9 mei 2004 - 6 meter
Op Moederdag toch nog met zes stations een ronde hebben is toch bijzonder te noemen. De signalen waren in het algemeen goed te nemen, zij het dat PI4ASV in het begin moeite had met het station PA1ARL uit Amsterdam. Later werd dat beter. PA3DLP werkte met een provisorische antenne tot de 'echte' antenne weer gerepareerd is. Verder ging het vooral over de voorbereidingen op 14 mei van de Open Dag die op 15 mei wordt gehouden. Daarvoor moet nog veel werk worden verzet maar we gaan er wat leuks van maken, zo is de algemene stemming.

3 mei 2004 - 2 meter
De QTH van PI4ASV was deze keer in het Ouderkerkse deel van Amstelveen. Er werd gewerkt met 5 W in een verticale antenne. Er waren 5 inmelders vanuit de regio waaronder het station PE1HAR vanuit Bovenkerk die aangaf meestal luisterstation te zijn. Een gezellige ronde waar weer veel informatie op allerhande gebied werd uitgewisseld. Zo meldde PE3WIM zijn belevenissen samen met PC1D met de beamer die slechts met belegen computers wil werken. PAøKJB en PE1HAR bleken de liefde voor het orgel gemeen te hebben.

2 mei 2004 - 6 meter
In een vereniging waar experimenteel radio onderzoek in de naam voor komt, is experimenteren levensbehoud. Zo was voor deze ronde PI4ASV actief vanaf een ongebruikelijke locatie. De QTH was gelegen in de gemeente Almere positie 52 - 15.2 N / 005 - 13.3 E.
De antenne van PI4ASV was een Active Antenna Tuning System ATAS-120. Die antenne werd met 30 W gevoed vanuit een transceiver van Yaesu type FT-100.
Een uitstekende verbinding kon worden gemaakt met het station PA1JF uit Naarden. Dat station hoorde ook PE1NWI vanuit Loosdrecht. Verder was het stil ...
Waren er nu geen in melders of was de locatie te ver verwijderd van de regio?

26 april 2004 - 2 meter
Onder de bezielende leiding van PE3WIM, liep ook deze ronde weer op rolletjes. Met niet alledaagse deelname en inbreng. PA7ZEE fietsmobielend en die, gezien het synchrone karakter van het fluctuerende signaal en de ademhaling, of tegenwind of de vaart erin moest hebben; PHøRMH die voortaan als opa door het leven moet en als compensatie maar naar de Hamvention in Dayton gaat; PA3ALG die nog steeds zieltjes probeert te winnen voor de open dag van 15 mei en de daaropvolgende velddagen; PC1D, PE1DHR, PAøKJB en PA3EOT die voor het ene evenement niet en voor het andere weer wel beschikbaar zijn; en dan nog PA3FMJ uit Utrecht, die alleen maar de presentielijst tekent.

25 april 2004 - 6 meter
Opnieuw een kleine ronde van de harde 6 meter kern. PI4ASV nog horizontaal gepolariseerd hetgeen betekende dat PA3ALG soms bij moest springen. Maar er waren opnieuw leuke QSO's. Vooral de komende evenementen, zoals de open dag op 15 mei en de velddagen op 5 en 6 juni, waren onderwerp van gesprek. En dan vernamen we nog dat PA3CUP, als vaste luistervink, eerdaags 69 jaar jong wordt.

18 april 2004 - 6 meter
De Magic Band blijft zijn naam waardig.
De ontvangen signalen van hetzelfde station varieerden in de dezelfde doorgang van S1 tot S9. Het geven van signaalrapporten was eigenlijk niet goed mogelijk. Als een soort rots in de branding was daar het keiharde signaal van PA3ALG die met z'n 2 W QRP Power door iedereen werd gehoord.
Niet veel inmelders; een klein doch select gezelschap waarin PA1ARL met zijn nieuwe FT-857 een fraai signaal in de lucht zette. Gefeliciteerd met de aanwinst Jan!

Paas 2004: PI4ASV niet QRV
U kent dat wel, met familie eieren zoeken en zo ....

5 april 2004 - 2 meter
Met een 8-tal inmelders en talloze onderwerpen vloog de tijd. De QRP-aanhangers bewezen dat op 2 meter weinig nodig is voor comfortabele communicatie.
En dit allemaal ondanks de shack-verhuizing van PC1D; de onder de tafel verdwenen veren van PE1DHR; de zenuwen van PA1ARL die de volgende dag zijn nieuwe TRX in ontvangst kon gaan nemen; PAøKJB die het aan de stok heeft met deurhaken en leveranciers; PA3CUP die maar niet begreep waarom hij in de packet-ronde geen response kreeg; een haperend productieproces welke PA3EOT een stel speaker boxen voor de PC bezorgde en PE2MD/M die, tussen 4 wielen gezeten, met een 5e in de ene hand en met een stokje in de andere al roerend in de benzine concludeert dat er getankt moet worden.

4 april - 6 meter
PI4ASV is nog niet uit de antenneperikelen met Slappe Arnold. Het station bestond deze ronde uit een FT-897 waar 30 W via een FD 4 Windom-antenne van 41,5 m werd uitgestraald.
QTH was JO22 KH of anders gezegd pos 52 - 18,15 N / 004 - 53,94 E.
Zes inmelders in de ronde waar nooit gebrek is aan aardige onderwerpen.
PA3AJW experimenteerde met verschillende TRX-en en antennes. Dat ging van een porto met 250 mW tot een FT-857 met 30 W. Als antennes werden o.a. een multi-dipool en een deltaloop voor 80 m gebruikt. PA3AJW is overigens vanaf 12 april 2004 dagelijks te werken vanuit 4Z. QRG's zijn 14.265, 21.265 en 28.465 MHz.
En dan kwam PA3ALG trots met zijn nieuwe driebander in de lucht (door Geert PA7ZEE vakkundig en met ware doodsverachting op de schoorsteen gemonteerd - 3ALG). Met een vermogen van 2 W zette hij bij PI4ASV een 5/9 plus 40 dB neer.
There is No Substitute for Skill.

29 maart - 2 meter
Dacht de rondeleider PE3WIM in eerste instantie nog aan een vroege afsluiting, want wat moet je met twee inmelders, uiteindelijk moest hij alle zeilen bijzetten en had zelfs Tonny, PA3ENL, als 12e en enige YL moeite om zich in te melden. De aangesneden onderwerpen waren divers, variërend van door de buurman waargenomen lichtflitsen in de antennemast van PAøBOG, de APRS-explicatie van PC1D, t/m antenne- en transceiver-perikelen.
PE1BSB en PA3ALG babbelde na de sluiting nog gezellig door over antennes, tuners en wat al niet meer.

28 maart - 6 meter
Toch weer 11 inmelders in een gezellige ronde.
Nieuw was PA3EKE uit Huizen, die in deze ronde zijn debuut op de Magic Band maakte met een 5/9 signaal. Een QSL-kaart van PI4ASV is onderweg naar dit station. Het station PA3AJW was actief vanuit Aalsmeer met een Delta Carolina Superloop bestaande uit 76 m draad en kreeg een 5/9 + 40 rapport.
Tijdens de ronde begon PI4ASV weer kuren te vertonen. Telkens viel het station weg. Het vermoeden bestaat dat niet Slappe Arnold maar de FT-897 de veroorzaker is. Sorry voor Arnold, die de vorige keer de schuld kreeg. Geweldig dat leiding van de ronde naadloos werd opgepakt door PA1LOI en PE3WIM.
PAøANH in Ouderkerk a/d Amstel was het meest nabije station en PA3EKE het verste.

22 maart - 2 meter
De geplande rondeleiders waren helaas verhinderd, maar gelukkig wist Louis PA1LOI het vakkundig op te vangen.
Jan PA1ARL heeft nog niet kunnen beslissen over welke all band set nu zijn "groene spul" moet gaan vervangen. Ook niet eenvoudig, met al dat moois wat de handel heeft te bieden.

21 maart - 6 meter
Na enkele weken was PI4ASV weer uitgerust met de Slappe Arnold. Dit ondanks de harde wind waardoor het hijsen van de antennemast een soort circusnummer wordt. Maar de resultaten waren direct merkbaar. PHøRMH kwam vanuit Almere met een 5/9 + 20 dB binnen en het QRP-station van PA3ALG met 2 W zelfs met een 5/9 + 40 dB.
Natuurlijk was de Radiovlooienmarkt in Rosmalen van de vorige dag het onderwerp van gesprek. Iedereen die er was geweest was het er over eens dat het een gezellige en drukke dag was. Dan werd de magnetische antenne voor 6 meter ook besproken. Op internet staat een ontwerp van G8BTK wat er nabouwbaar uitziet. Wellicht inspireert dit weer tot experimenteren.
Ja en dan had PA1LOI het over lenzen voor knijpkatten, de lente, plus het feit dat hij in het nieuwe callboek heeft gezien dat hij bestaat.
Ondanks dat er slechts 5 inmelders waren, toch weer een leuke ronde.

15 maart - 2 meter
Het verslag van schaatsdeskundige PA3EOT, ontlokte bij PAøKJB een opmerking over de steeds snellere tijden. PE3WIM, juist terug van zijn Aziatische natuur- en historietocht met grensoverschrijdende uitstapjes, probeerde het asymptotische gedrag van dit fenomeen aan te tonen, maar wist KJB niet te overtuigen.
Met de inbreng van onze zeevaarder PA7ZEE als vierde inmelder, al met al een gezellig uurtje vol reisverhalen en anekdotes.

14 maart 2004 - 6 meter
QTH van PI4ASV was opnieuw het Ouderkerkse deel van Amstelveen (locator JO22KH of anders en wat preciezer gezegd pos 52-18.15 N / 004-53.94 E). Weer met de sloper-langdraad vanwege de stormachtige wind.
Acht inmelders waarbij PHøRMH in Almere het verste station was met een goed signaal (5/5). Wat opvalt zijn de soorten antennes die worden gebruikt door de inmelders. Zo werkt PA3ALG met en Discone antenne van 1,7 m hoog maar wel te gebruiken van 25 - 1300 MHz. Met 2 W zet hij toch een 5/7-signaal in de lucht. PA3AJW komt op de proppen met een full size dipole voor 160 m (dus 80 m lang!) die 20 cm boven de grond eindigt en krijgt een 5/9 rapport. PE1BSB maakte nog even gauw een draaddipool om nog deel te kunnen nemen aan de ronde en meldde zich dus laat in met en goed signaal vanuit Aalsmeer.
Andere onderwerpen waren: PA3-ers die zich "Ouwe Stomp" noemen; antennes voor maritiem mobiel gebruik; actieve antennes, ook al voor de boot dus geschikt voor de lange golf om weerberichten te kunnen ontvangen; het handpratertje van PA1TO, de familie van PA7ZEE die niet in Artis vertoeft (maar blijkens het ontvangen rapport wel luisterde) en nog veel meer.
Luister de volgende keer maar weer, of beter, doe mee in De Ronde op zondagavond.

7 maart - 6 meter
Een grote ronde deze keer met 12 inmelders vanuit Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, Almere, Naarden, Haarlem en Amsterdam. De rondeleider werkte nog met de sloper langdraad waardoor PAøFRX uit Haarlem niet waarneembaar was. Gelukkig waren er verschillende inmelders die e.e.a. "door-QSP-den". PA1JF was ook zwak maar nog te nemen.
Veel informatie over de verschillende antennes werd uitgewisseld. PA3AJW werkte op 6 m met een inverted V voor 160 m met een uitstekend resultaat. Bovendien had hij een computer headsetje omgebouwd wat een goede kwaliteit audio leverde.
Toch hoopt PI4ASV volgende zondag weer met de Slappe Arnold in de lucht te zijn. Van die antenne moet PA1ARL niets hebben. Hij heeft met wat aluminium buis uit de doe-het-zelfwinkel een eigen antenne gemaakt die hèm weer goed bevalt. En zo hoort het ook: Experimenteel Radio Onderzoek!

1 maart 2004 - 2 meter
De goede bedoelingen van de rondeleider PA1LOI ten spijt, bleven de inmelders beperkt tot de altijd vrolijke PAøKJB en PA3ALG die nog steeds op zoek is naar een dubbele, lineaire potmeter (met 2 assen dus) van 5 kOhm.

29 februari 2004 - 6 meter
Deze keer had de rondeleider Slappe Arnold danig aan de tand gevoeld. Gemeten op sluiting en onderbrekingen. Alles prima tot vlak vóór de ronde er toch weer een hoge SWR ontstond. Het vermoeden bestaat dat Arnold op zijn eigen wijze verontwaardigd is. Immers, de dag er voor ging alle aandacht uit naar een familielid met de naam Slappe Marie. Inderdaad een antenne voor de marifoonband op maat gemaakt door Erwin PE2FOX.
Nu kwam PI4ASV opnieuw met de sloper in de lucht waardoor Heiloo en Hilversum jammer genoeg uit de boot vielen. Totaal 9 inmelders met PHøRMH als verste station met 5/6. Ron in Almere had een nieuwe antenne op het dak gezet en dat was goed te merken.
Het softwareprogramma SeaTTY kwam aan de orde. Het is een handig programma om weerkaarten, Navtex en nog een aantal zaken via een ontvanger en de geluidskaart binnen te halen. Dank aan PA1JF voor de tip.
Ja en dan was PA1LOI voor velen van ons toch een niveau te hoog. Termen als "Lekkerbekkerig", "Een Harde Nek" en niet te begrijpen scheikundige afkortingen raasden door den aether. Kortom opnieuw een gezellige ronde.

23 februari 2004 - 2 meter
Acht inmelders, waarvan PAøKJB als eerste en PA3ENL als laatste binnen kwamen.
Waarover spraken zij? Het was over de Amstelstraler, bandrecorders, zilverdraad met teflon, PACC-contest, VHF-contest, PAø-status, passieve ontvangers en economie. Voor elk wat wils en veel tegengestelde meningen, wat gezond is. Immers als allen het helemaal eens zijn, heeft er iemand toch niet goed nagedacht.
Er werd gevraagd hoe je nu kunt zien dat de Amstelstraler een jubileumuitgave is, want dat staat er niet op. De rondeleider zei dat het op tenminste twee plaatsen staat vermeld.
Alle stations kwamen 5/9 + 40 dB binnen. Het verlagen van het vermogen tot een 5 W gaf geen verschil te zien op het display van de FT 897.
PAøJCA beloofde voor komende winter een demonstratie met zijn VHF-contestinstallatie. Is genoteerd zoals je kunt zien, Sjaak!

22 februari 2004 - 6 meter
De ronde was nog maar net begonnen toen Slappe Arnold er opnieuw de brui aan gaf. De rondeleider verwisselde snel Arnold voor de sloper langdraad en vervolgde de ronde. Het werd toch weer een merkwaardige ronde, waarin PA1LOI probeerde een één-aprilgrap uit te halen op 1 maart, PA3ALG met 2 W en zijn nog niet eens aangesloten V2000 toch door veel stations werd gehoord. PA1BZ uit Oegstgeest werkte wel met een V2000 en kwam 4/2 binnen. Door het uitvallen van Slappe Arnold kwam PHøRMH niet boven de ruis uit voor de rondeleider. Jarige PA3DLP ging er voortijdig tussen uit omdat het gezelschap dreigde de drank op te maken als hij niet beneden kwam. PA1ARL was ondanks S9 toch zachtjes, maar dat had te maken met de nachtrust van zijn QRPietertjes. Gezellige ronde met 9 inmelders.

16 februari 2004 - 2 meter
Onze penningmeester Louis leidde een ronde met vermoeide deelnemers. Twee personen vanwege de vakantie, al zat de een op een zonovergoten eiland en de ander in de sneeuw, eentje met bouwvakwerkzaamheden, dan nog de contestdeelnemers en niet te vergeten "De Hopeloze Rommelaar" die zich inmeldend mededeelde zich weer uit te melden ....

15 februari 2004 - 6 meter
Een wonderlijke ronde. Geert PA7ZEE was als rondeleider weer terug van zijn vakantie in de zon. Wat hij daar heeft uitgespookt is de vraag, want zijn uitzending viel soms helemaal weg. Het controleren van de Slappe Arnold gaf geen soelaas. Gelukkig was Wim PA3ALG in de ronde met wel 2 W en nam naadloos over. Later kwam PA7ZEE terug met de sloper-langdraadantenne. Geen probleem meer. PE1CLM uit West-Zaan hoorde PA3ALG met zijn QRP station duidelijk hetgeen toch weer wonderlijk is. Dan was er een nieuwe inmelder PI4SMD - Militair Depot - vanuit Amsterdam Oost. Ook hoorde PI4ASV nog PA3AZH maar niet sterk genoeg om de QTH te kunnen nemen. Het call book leert dat dit Leusden was.
Direct na het QRT gaan van PI4ASV meldde PAøTLX zich in en vertelde dat hij vlak naast de 51.500 geprobeerd had een verbinding te maken. Zou dat dan de oorzaak van het wegvallen zijn geweest?

8 februari 2004 - 6 meter
Een voortreffelijk door Maarten, PE2MD, geleidde ronde met 10 inmelders. Met als speciale gasten o.a. PAøTLX (QRP vanuit de huiskamer), PA1MW (al helemaal klaar voor de komende PACC contest) en PA3AJW op zijn 160m antenne, die de volgende avond zijn QSL-kaarten (die er volgens hem niet kunnen zijn) op komt halen. PA1ARJ boekte wat extra dB's dank zij de nieuwe antenne . Ook PAøHKK uit Vianen werd waargenomen, al kwam het niet tot een echte deelname.

2 februari 2004 - 2 meter
Voor de 2e opeenvolgende avond is PE3WIM 1st operator van PI4ASV. Blijkbaar heeft de wind bij PHøRMH meer aangericht dan werd aangenomen. Dan heeft PA0KJB meer geluk gehad. Volgens Kas heeft de zelfde wind die een jaar eerder zijn antenne in het ongerede bracht, nu alles weer netjes gecorrigeerd en is de eigenaar weer een tevreden man.
Terwijl PE1DHR met 386-PC's mobilofoons flasht en reflasht, PA1TO worstelt met een porto met geheugenverlies, PC1D overdenkt hoe hij op 6m gehoord kan worden nu zijn antenne in de tuin ligt, PA3ALG te druk is met het jubileumnummer om iets zinnigs in te brengen, lijkt PE1HAR nog de meest gelukkige van het stel. Zijn problemen met de G5RV zijn achterhaald, een eerste DX-verbinding is tot stand gebracht en alles heeft de storm overleefd.

1 februari 2004 - 6 meter na de storm
PE3WIM vervangt onze voorzitter als rondeleider. De condities zijn redelijk en er melden zich 8 stations in. Te weten: PA3AJW, PE2FOX, PA1ARL, PHøRMH, PAøBDC (Haarlem - Heemstede), PA0KJB, PA3AZH (Leusden) en PE1MWL (Bennebroek). PE2FOX probeert het eerst nog even als PDøFOX, in de hoop daarmee de bloeddruk van de ronde"lijder” te verhogen.
Het gesprek gaat vooral over de storm en de daarbij behorende antenneproblemen. Met name PHøRMH heeft daar last van gehad, zijn antenne is de storm niet heelhuids doorgekomen. Achteraf blijkt ook PC1D zich niet te kunnen inmelden omdat zijn 6 meter spriet in de tuin ligt. Na het uitwisselen van wat technische wetenswaardigheden en ontvangstrapporten bedankt de rondeleider alle inmelders en sluit om 21.59 af. Het is overigens nog het vermelden waard, dat 2 amateurs van buiten de regio een compliment maakten over onze uitstekende website.

26 januari 2004 - 2 meter
Een gezellig uurtje onder leiding van Dick PC1D, met als hoogtepunt de kennismaking met ons nieuwste afdelingslid William, PE1BSB. Zijn samenvatting van vroegere activiteiten maakt ons nieuwsgierig en wij hopen daar op een van onze bijeenkomsten nog meer van te vernemen en te zien. In navolging van PA3EOT en PA7ZEE stort ook PE3WIM zich op de digitale fotografie. Als de heren hun speeltje nu ook nog meenemen, dan wordt een beeldverslag van evenementen "a piece of cake".
Naast PAøKJB, nestor van de afdeking en meest trouwe inmelder, mochten we ook PA1TO weer eens begroeten.

25 januari 2004 - 6 meter
Een gezellige ronde met 11 inmelders waaronder een PD-station, die dus helaas niet in de ronde kon worden geaccepteerd gezien de vergunningsvoorwaarden. Voorts werd nog door een deelnemer het station PAøGHZ uit Heiloo gehoord. Opnieuw was PAøHKK vanuit Vianen met 8 W het meest verre station die met 3-1 toch goed neembaar bij de rondeleider binnen kwam. Zijn antenne op 12 m hoogte draagt daar zeker toe bij.
Nieuw in de ronde was PA3ALG/QRP die met 2 W door verschillende anderen in de ronde werd gehoord. En ja, dan kwam weer een andere kwaliteit van PA1LOI aan het licht. Hij beheerst opvallend goed de Franse taal. Later bleek PHøRMH daar ook bedreven in te zijn. Het laatst genoemde station deed verslag van een geslaagde bijeenkomst van de Dutch Amatereur Radio Emergency Service - DARES.

19 januari 2004 - 2 meter
Een kleine ronde, met onderwerpen als onvoltooide zelfbouwproducten, de a.s. knutselavond en de aangekondigde PSK63 uitzending van PI4AA op die zelfde avond. De interesse voor dit laatste leidde tot afsluiting om 21.45 uur.

18 januari 2004 - 6 meter
Totaal 9 inmelders die druppelsgewijs binnen kwamen. Goede condities voor de 6-meterband.
Zo kwam PAøHKK met 8 W vanuit Vianen met een 3/3 uitstekend verstaanbaar binnen bij de rondeleider. Nauwelijks neembaar was PA1ARL vanuit Amsterdam die zich dat zo aantrok dat hij aankondigde om wat aan zijn antennesituatie te gaan doen. PC1D haakte vroeg af wegens erg vroege verplichtingen op maandagmorgen. PHøRMH vanuit Almere was samen met PE2FOX aan het experimenteren met antennes. RMH zal daarover wat vastleggen voor het mededelingenblad van de afdeling. Ten slotte had PAøRMH nog vragen over zijn SEM 25 die de rondeleider zal proberen te beantwoorden.

11 januari 2004 - 6 meter
Tien inmelders waarvan de 10e, PAøHKK uit Vianen, zich na de ronde inmeldde. Dat was meteen ook het verste station en werkte met een SEM 25 met eindtrap.
Een ronde die werd gekenmerkt door de beruchte zesmetercondities. Het was ook onstuimig weer. De rondeleider met zijn ZEE-suffix had moeite om zijn antennemast te hijsen met deze windkracht. Zo was Dick PC1D soms nauwelijks te nemen door de ruis en geknetter en dan weer 5/9 plus 40 op BBC-kwaliteit.
Ron PHøRMH vanuit Almere beschreef juist op dichterlijke wijze het opkomen van de maan toen met geknetter duidelijk werd dat er in zijn buurt een bliksem insloeg. Even later ging hij om die reden QRT. Op het einde van de ronde waren meer inmelders weg, vermoedelijk om dezelfde reden.

4 januari 2004 - Drukte op 6 meter
Een gezellige ronde met maar liefst 14 inmelders. Er was weer de nodige hilariteit bij PE2FOX en PA3DLP over de precisie waarmee Geert, PA7ZEE, de ronde aanvangt. Hij gebruikt daarvoor zijn DSC klok en deze OM's hebben beloofd die frequentie te gaan storen...
Inmelders vanuit de regio, maar ook uit Westzaan, Naarden, Hilversum, Almere en Oegstgeest.
De Utrechternaren probeerden een verbinding te maken maar kwamen er deze keer niet door. Hun draaggolf zorgde er wel voor dat anderen grotendeels wegvielen.
En dan was er natuurlijk weer van alles mis met PA1LOI zijn signaal. Af en toe wegvallend, 25 kHz breed en te dicht bij de microfoon. Dus ook dat leverde genoeg commentaar op. Ook van Jack...
Sterkste signaal bij de rondeleider was van PE3WIM en het zwakste van PE1KWM die met een porto in Westwijk in de kamer zat.
Naar verluidt heeft PE1DHR meegeluisterd op de scanner.

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS