De wekelijkse rondes van PI4ASV in 2005

21 december 2005 - 2 meter
Een summier verslag van rondeleider Bert vanwege de rotzooi op zijn bureau. Dit i.v.m. het uitzoeken van de onderdelen voor de L/C meter. Bovendien is hij de aantekeningen kwijt (en kan die niet vinden). Hij moet dus uit zijn geheugen putten en dat is, volgens hem, tegenwoordig nog maar 4 bits. In de ronde waren:
PA3CGG die enthousiast kond deed van zijn restauratie ervaringen van vintage HIFI en zend-en ontvangstapparatuur. Dan PE1BSB die ook een liefhebber is.
PAøKJB had driftig over de diverse HF banden gesleuteld. PA1LOI had weer met zijn tengels aan de verenigingsset gezeten en kon aanvankelijk de frequentie niet vinden. Wel ontvangen maar niet zenden. Vermoedelijk split vfo ingesteld.
PE1KWM was nog steeds aan het opruimen en had de 3e laag al bereikt. Hulde! Hij wordt nog een luie zendamateur als hij straks alles gewoon kan vinden. PA3EOT was vergeten hoe zijn porto ook al weer werkte, maar kon door een specialist meteen worden geholpen.

18 december 2005 - 6 meter
Een kleine ronde ditmaal maar wel gezellig.
TRIO JR-599 Custom DeluxePA3CGG was druk geweest met een JR-599 Custom Deluxe ontvanger van ongeveer 30 jaar geleden. Hij roemde het front end en kneep van de weeromstuit in de verkeerde dingen. PE1DHR zat in het donker wegens een brom door de TL in zijn shack, had op de verkoping een niet-werkend apparaat gekocht, maar maakt goede vorderingen met het samenstellen van de bouwpakketten van de LC-meter. PA3CJP vanuit Lage Vuursche vertelde over zijn loopbaan als radioamateur, werkt nog met een FD-4 maar gaat toch kijken of hij een verticaal gepolariseerde antenne kan opstellen. PA1LOI begon met een fluitconcert, had voortreffelijke nieuwe oren gekregen waar hij niet mee onder de douche mocht en moduleerde zeer beschaafd. PAøKJB vertelde dat hij afgelopen woensdag een 2 m-ronde met twee deelnemers had beleefd. PE2MD zit op de FD-4 en had zijn op de verkoping aangekochte spiegelgalvanometer onder handen genomen. Hij vond het een prachtig meetinstrument. Na sluitingstijd kwam PE1BSB nog binnen en werd de ronde buiten PI4ASV om nog even doorgezet.

11 december 2005 - 6 meter
Als eerste was daar PA3CGG met 10 W vanuit Alphen a/d Rijn, maar wel met een antenne 40 m boven straatniveau. Vervolgens en nieuwe inmelder, PA3CJB uit Hilversum, met een verticale halve golf antenne 12 m boven NAP en 15 W, die soms de verkeerde microfoon zat te beknijpen. Daarna PA/KA4YBR die, op een vraag van de rondeleider, uitlegde hoe het met de herkomst van zijn call zat en dat daar na 12/1/06 duidelijkheid over zal komen. PAøFRX was in het begin nauwelijks te ontvangen, haalde vervolgens zijn Houdini truc uit en kwam daarna met een 5/5-signaal bij PI4ASV binnen. PE1BSB had naast een splinter in zijn vinger ook weinig zin om het dak op te gaan om aan zijn antenne te gaan draaien. PA1LOI was naar de ruilmarkt van de historische radiovereniging in Doorn geweest en had daar zijn slag geslagen. Thuis komende met 2 (TWEE!) enorme Getto Blasters was zijn XYL not amused. Ook haalde dit station de Heintje Davids truc uit door 2 x afscheid te nemen.
Ook een nieuwe inmelder was PA3CJP/A die vanuit de Lage Vuursche zich inmeldde. Antenne was een FD4 ongeveer 4 m boven de grond. Het signaal flutterde en werd door PI4ASV ontvangen met 4/2 tot 4/3.
PAøKJB meldde zich in maar kwam in de ronde verder niet terug. Zou zijn SEM-25 de moed hebben op gegeven? PA3BCD werkte met 10 W in zijn Slappe Arnold en overwoog, gezien het Nederlandse klimaat, toch iets definitiefs op het dak te zetten.
Tenslotte was daar PE2MD die op een langdraad zat te wiebelen en zuchtend over zoveel onwetendheid de rondeleider informeerde over Skype.

7 december 2005 - 2 meter
De eerste 2 meter ronde op woensdag had een aarzelende start. Als eerste was daar traditioneel PAøKJB, al tijdens het checken of de frequentie vrij was. Hij is het principieel oneens met de tijd die uw rondeleider hanteert: horloge gesynchroniseerd via de lange golf met een Duitse atoomklok.
PE1KWM (Marcel) als tweede. Haartjes nat (zo uit de douche) na het hardlopen maar sprak toch zonder te hijgen. Dat is conditie!
PA3CGG uit Alphen a/d Rijn had regen en wind getrotseerd om het dak te bestijgen. En met succes, de defecte antenne doet het weer.
PA3CUP (Henk) gaf aan a.s. vrijdag niet als sparringpartner voor digimodes te kunnen fungeren t.b.v. de demonstratie op het KKC. Jammer. PE3WIM, het lijdend voorwerp in dien zinne, probeert er toch het beste van te maken.
PA1LOI kon na koortsachtig overleg toch deelnemen. Hij had ontdekt dat er op de vereniging's 2m-set een heleboel knopjes zitten die uiteindelijk het gewenste resultaat brachten. Wie leest er nu een gebruiksaanwijzing (hi).
Een kleine maar gezellige ronde (alle begin is moeilijk).

4 december 2005 - 6 meter
Op de dag vóór Sinterklaas werd door de rondeleider niet veel activiteit verwacht. Wel, dat pakte anders uit. Als eerste PAøKJB die soms moeilijk te nemen was. PA1LOI stond onder toezicht van Beer Jack en ging later met QRO werken waardoor hij tevens een fluitconcert ten gehore bracht. PA3GCC had de primeur dat hij het vorige station voor het eerst kon ontvangen. Later meldde hij ook alle andere stations te hebben ontvangen. Het station PA1JF was snipverkouden maar had desondanks toch kans gezien een zelfgebouwde antenne-analyser aan de praat te krijgen. PA3CUP had met radioactiviteit weinig succes gehad, had iets los en later weer vastgemaakt, vond Henk een mooie naam en was in het bezit van een vriend met zeiloren. Ook PB1PCH was weer van de partij. Hij ging op 5 december een oude man met baard en rode mantel vervoeren met zijn vaartuig. PE3WIM was wegens oponthoud door Gooische Vrouwmensen (!!!) wat later in de ronde. Hij verwacht niet in de zak te hoeven omdat hij het hele jaar niets heeft gedaan (???).
Een nieuw station was PA3FMC uit Hoofddorp die met een HB9CV werkte en van PI4ASV een 5/4-rapport kreeg. PE1JAS kwam binnen met een 'Ruimtekier', wilde zijn Slappe Arnold niet in de regen hangen, werkte eerst met een geepeetje tegen een betonnen wand waarmee hij een 5/8-signaal neerzette. Met Slappe Arnold binnen werd dat nog een 5/9. Als laatste kwam PA3ECT uit Zunderdorp door de draaideur waardoor hij na het zwaaien meteen weer buiten stond. Hij werkte met een HF-dipool met kattesnordipooltjes. Klinkt wel als experimenteel onderzoek ... toch?

28 november 2005 - 2 meter
Uw rondelijder (PE1DHR) had ernstige antenneproblemen met warm en koud water uit de antennekabel en heeft toen, naar goed Haarlems gebruik, de 6 meter antenne op 2 meter getuned en dat ging best goed.
Als eerste was daar natuurlijk PA0øKJB die het een en ander op zijn eigen, onnavolgbare, wijze van commentaar voorzag. PE1BSB was er wel, of niet? Dat wordt besmettelijk zo langzamerhand.
PE1KWM, Marcel uit Amstelveen, had dan eindelijk na 2 jaar een dual band kleefvoetje op een videorecorderdeksel op zijn dakkapel gezet en dat kon je wel merken.
PA5ROB uit Amsterdam zat in Zaandam en kwam goed door.
Een zeldzame gast PA1ARL was ook weer eens van de partij en uw rondeleider was daarvan zo in de war dat hij hem de hele tijd met PAøFRX verwisselde, excuus daarvoor. Derzelven PAøFRX deed weer de Houdini truc, dan was ie er wel en dan was ie er niet. Hij was er wel de hele tijd, maar niet altijd hoorbaar.
Dan PE3WIM, de man waar ik nooit wat op aan kan merken, helaas. PA7ZEE onze zeeschuimer gaf nog enkele aanvullingen en correcties waarvoor dank. PD2HPE, Piet uit Utrecht, meldde zich in voor de rol en vertelde al heel lang mee te luisteren.
En als laatste PC1D met nog steeds alleen binnenantennes maar wordt toch door iedereen gehoord.
Na sluitingstijd was daar nog even PH4M, Marco uit Mijdrecht.

27 november 2005 - 6 meter
In de ronde werd nog eens teruggekeken op de onverwachte weersverandering met veel sneeuw en lage temperaturen en de rol die radioamateurs bij de problemen die ontstonden hebben vervuld. De minister van BZK heeft de DARES-organisatie inmiddels erkend.
Zo heeft PAøFRX altijd een accu onder lading staan die als noodvoorziening het maken van radioverbindingen nog enige tijd mogelijk maakt. PA3CGG kan het zelfs een paar dagen uithouden. Hij memoreerde het life-verslag van zendamateur/truckers op een glad wegdek waarbij andere weggebruikers de gladheid negeerden en er aanrijdingen ontstonden.
PE1DHR bromt niet als hij heel stil in het donker zit. Staand bromt hij wel, dus in zijn shack is een soort bewegingsmelder ingebouwd. Hij meldt ook het succes van het eerste afdelingsbouwproject, de zelfbouw van een LC-meter. Op deze site, bij actueel nieuws, zijn daar de bijzonderheden van te vinden.
Bij PAøKJB valt steeds meer uit en dus komt hij niet meer aan de knoppen van zijn SEM25. PA3GJP kreeg aanvankelijk van PI60ASV een 5/9+ rapport maar wegens het storen van de TV ging hij terug in vermogen met een 5/5-rapport en toen dat niet hielp draaide hij resoluut als altijd de knop om (van zijn set i.p.v. de TV!!).
Het nautische station PB1PCH is aan het sleutelen om meer vermogen uit zijn FT-817 te krijgen met een ontwerp van OZ1PIF. PA1LOI kent zijn eigen voornaam niet meer, draait aan knoppen om het frituren te bestrijden, heeft het licht gezien, vindt iets op een plank waar hij het had opgeruimd en kampt met een vermoeide beer. Bij PA3BFK was de antenneaansluiting losgeraakt waarna hij aan het opruimen is geslagen en maakt ondertussen vooroorlogse radiotoestellen weer spelende.
Ook PA3BCD was na lange afwezigheid van de partij. PA3ALG/QRP met krap 2 W wordt door iedereen ontvangen; is dat nu meer door minder? Hij meldt ten overvloede niets zinvols te kunnen melden ... wat is het verschil met anders? PE1BSB komt opnieuw na sluitingstijd binnen en ondervindt de werking van de draaideur. PE2MD was ten onrechte niet in het verslag van vorige week opgenomen (SCHANDE!!!). Kennelijk is hij daardoor zo van slag dat hij zich nu niet heeft ingemeld.

21 november 2005 - 2 meter
Achteraf bezien had PE1DHR best deze ronde kunnen leiden, want ondanks de in zijn ogen surrogaatoplossing voor het antenneprobleem, werd hij door alle deelnemers luid en duidelijk ontvangen. PA3CGG werd uitgenodigd om eens kennis te komen maken op een knutselavond om dan tevens de toegezegde TRIO-ontvanger in ontvangst te nemen. PE3WIM sprak over de jongste exercities van de nu opgeheven antennecommissie, terwijl PE2MD liet weten de vorige avond toch echt aan de 6m-ronde te hebben deelgenomen, al staat dat niet in het verslag. PA3BFK is een 5/8 antenne voor 11m rijker en gaat nu bezien hoe deze te benutten voor meerdere amateur-banden. PA3EOT, net terug van een trip naar Overijssel, was weer druk met het loggen van de jongste schaatsprestaties. De ontboezemingen van PC1D rond het thema haaruitval (en nog engere dingen) als gevolg van EM-golven, verklaren wellicht zijn voornemen om een aantal sets van de hand te doen.

20 november 2005 - 6 meter
Als eerste meldde PAøKJB zich in; nauwelijks te verstaan. Later bleek dat iedereen in de ronde naast de frequentie te staan waardoor dit station noodgedwongen QSY ging naar 51.550 MHz. PA3CGG had het leven van een Uutje verlengd en bleek 30 jaar geleden stagiair geweest te zijn bij OM Jesse, ex PCII. De antenne-experimenten van PAøFRX, waarbij hij zelfs pluggen doorverbond, leverden een nog niet eerder vertoond sterk signaal op. Hij vond PI60ASV in het begin wat rafelig en raakte uit de lucht toen zijn afstemunit thermisch aan de haal ging hoedatdusmaargoedduswatdatbetreftduswatdataangaatdus kwam het toch weer goed. Hoewel volgens PE1DHR het vorige station genomineerd moet worden voor de Houdiniprijs had hij zelf slechts brom-, antenne- en/of voedingsproblemen. Zijn coax zou meer als hemelwaterafvoer fungeren. PA1KW kwam met 4 W toch 5/6 binnen bij PI60ASV en had belangstelling voor ons LC-meterafdelingsbouwproject. Voor dat project wordt geprobeerd een programma te "om- of overkatten" ...?
Ook PA3CUP was weer van de partij. PA1LOI kon iedereen nemen maar kon PA1KW niet horen; hij had zich verdiept in een woofer van Flipse. Volgens sommigen was PA1LOI zodanig aan het frituren dat een bitterballetje of kreket er wel in zou gaan. Ook PB1PCH kwam er nog bij met een slim Jim antenne van de loodgieter. Als laatste was PE1JAS in de ronde, die wilde weten wanneer PAøSNY/AM nou echt in de lucht kwam. Alle info op: http://www.qsl.net/pa0sny/SNY-AM.html.

13 november 2005 - 6 meter
Het buitengebeuren van PI60ASV op zondagavond.Hoewel het er op leek dat de postkoets was overvallen, beet PA3CGG de spits af met 9 W. PE1DHR was de volgende en doet niet alleen in mobi's maar tegenwoordig ook in verse vis. Hij was nog onder de indruk van een silent key verkoop. PE1OUD meldde zich met een mondvol pepernoten terwijl PE2MD aangaf er te zijn als hij er was, maar daarentegen er niet te zijn als hij er niet was. PAøKJB hoefde niet op zijn set te tikken en kwam met vliegtuig QSB binnen. PA1LOI doet het achter de naaimachine en niet achter de nietmachine. PC1D kijkt naar zijn staande golf en is dankbaar voor alle donkere holen in zijn apparaat en hoest daar flink bij. PA3CUP was deze keer niet alleen de luistervink. PAøFRXwas ons vergeten (SCHANDE!!!) maar had twee uitgefikte diodes in een volgebouwd toestel vervangen door verse diodes. PE1BSB kwam na sluitingstijd binnen maar werd toch nog bediend.
Kortom het was weer een botsing van meesterbreinen.

7 november 2005 - 2 meter
De 2e ronde sinds de herstart, met iets minder deelnemers maar toch leuk.
PA3CGG was de eerste inmelder, maar was een casette deck aan het repareren, had bezoek en was er dus niet helemaal bij met
zijn hoofd. Als 2e was daar PE2MD die smakelijk moest lachen omdat ze lange tijd de enige inmelders bleven.
Het lendewater stond de rondeleider in de schoenen, maar dan kwam PH4M uit Mijdrecht die ook graag met antennes experimenteert en een QRP specialist is. Tevens is hij een liefhebber van contesten en is van plan zich bij ons aan te melden. Welkom...welkom.
PA7ZEE was nog steeds vol van het feit dat zijn 9 jarige kleinzoon voor het novice examen gaat leren. PAøKJB legde uit waarom je niet tegelijkertijd kon packeten op het enekanaal en spraak op het andere.
PD4NIX, Fred uit Haarlem was helaas gezakt voor zijn F-examen, maar gaf te kennen toch weer een poging te wagen. Succes !!
Last, but not least, was daar PC1D die aankondigde het een en ander aan overtollige zend- en ontvangapparatuur in de verkoop te doen.
Tja, vol is vol. Uw dw rondelijder weet daar alles van.

6 november 2005 - 6 meter
PAøFRX deed weer in antenne-experimenten en was daar zo succesvol mee dat hij een uitstekend signaal neerzette bij PI60ASV. Ook PA3CGG uit Alphen a/d Rijn was weer present met 8 W zendvermogen waarmee hij een 5/9 signaal bij de rondeleider binnenbracht. PE2MD zat deze keer op de langdraad buiten (toch wel fris lijkt me en wat wiebelig, maar moet kunnen). PA1KW uit Uithoorn werkte met een GPA 30 en een klein tunertje met een goed resultaat. Hij had meegedaan met de contest om de afdeling Amstelveen op te stuwen in de vaart der volkeren van de afdelingscompetitie. Goed werk!
Dan was er een station die zich meldde als PA/KA4YBR vanuit Bussum. PAøKJB zette een 5/3 signaal neer maar op het einde van de ronde was er toch veel manipulatie nodig om zijn SEM 25 aan de praat te houden/krijgen. PE1OUD vanuit Zaandam merkte nog op dat zijn gemodificeerde V-2000 heel scherp piekte op 51.500 maar in het DX-deel van de band een SWR van 2,5 had gekregen. Later gaat de antenne het dak op zo meldde hij. PA3CUP kon PA1KW niet nemen en dat was wederzijds. Wonderlijk, omdat CUP wel PAøKJB hoorde die uit de zelfde richting komt. De rondeleider kon even niet op de voornaam van PAøBDC komen hetgeen hem zeer zwaar werd aangerekend en terecht!
PE3WIM was naar de verjaardag van de kleinzoon geweest maar deed toch een interessante waarneming. Hij liet zijn V-2000 roteren terwijl de rondeleider aan het woord was. Daarbij zag hij dat het verschil tussen het minimumsignaal en het maximumsignaal maar liefst 50 dB bedroeg. Als laatste PE1DHR die in Ulvenhout zich tegoed had gedaan aan sliptongetjes met een goed glas wijn. Toch geen excuus om zo laat in de ronde te komen ... toch?

31 oktober 2005 - 2 meter
Een ronde waarin PAøFRX de wisselbeker voor hopelooste rommelaar verdiende met zijn antenne experimenten en PE2MD hem soms horizontaal en dan vertikaal beter ontving, PE3WIM zich voor een half uurtje inmeldde i.v.m. een belangrijk telefoongesprek, PA1TO verslag deed van het mislukte tunen van zijn loop antenne en toezegde derzelven voor clubikaal onderzoek ter beschikking te willen stellen, PAøKJB de eretitel ''orakel van Uithoorn'' in de wacht sleepte, je PA3EOT's huig kon horen klapperen, PA3CUP zeer wel wat te vertellen had en in ieder geval niet de laatste inmelder was, PA5ROB met z'n vriendin een afspraakje maakte, PA7ZEE de rondelijder deed blozen, PC1D ons wederom van belangwekkende wetenswaardigheden kond deed en PDøPNH op de valreep nog even kennismaakte.
En dit alles onder de bezielende leiding van Bert, PE1DHR.
De meerderheid was het erover eens dat de afgelopen contest er een was waarvoor de amateurwereld zich zou moeten schamen.
Het voorstel om de 2-meter ronde in december naar de woensdag te verplaatsen, in combinatie met de packet ronde, werd goed ontvangen maar behoeft nog nadere uitwerking.

30 oktober 2005 - 6 meter

V-2000 in originele staat.
M5 draad
V-2000 met nieuwe radialen

Als eerste meldde PE1OUD uit Zaandam zich in bij PI60ASV.
Hij vroeg medewerking voor een antenne-experiment. Op zijn driebandantenne wilde hij de afstembare radiaal vervangen door drie vaste radialen met een lengte van 147 cm. Als stations vanuit verschillende richtingen de rapporten voor- en na het vervangen zouden geven dan kon daar mogelijk een conclusie aan worden verbonden. En aldus geschiedde. Zijn conclusie aan het einde van de ronde was dat er met gelijke vaste radialen een gelijkmatiger stralingsdiagram ontstond.
Het station PAøFRX uit Haarlem had kennelijk zijn kruit verschoten voor de ronde waarin hij een goed signaal neerzette. In de ronde kwam hij nauwelijks boven de ruis uit. Gelukkig herkenden we zijn karakteristieke stemgeluid met "endergelijkewatdatbetreftmaargoed".

PE2MD werkte met een horizontaal gepolariseerde antenne met wisselende resultaten. PAøKJB moest naast het draaien aan een knop op zijn SEM 25, nu ook ergens mee of tegen tikken. PA3CGG vanuit Alphen a/d Rijn zette bij PI60ASV een 5/8 signaal neer met zijn 10 W.
Ook PA1LOI was present. Hij had het over kleine potjes, veel ruis en een radioboek uit 1939 van een Fransman waar hij veel plezier aan beleefde. Anderen meldden hem dat hij stond te spetteren of frituren. Later bleek een slecht contact de oorzaak van de storing vanuit zijn RT 3600 te zijn geweest.
PA3BFK kon een kleine verbetering melden in de ontvangst van PE1OUD maar gaandeweg verbeterden ook de condities op de 6 meter. Het blijft dus de vraag of zijn waarneming te wijten is aan de veranderde radialen.
PE1DHR bracht het voorstel in de ronde om de 2 m-ronde van de maandagavond naar de woensdagavond te verplaatsen en te laten samen vallen met de packetverbindingen op 144,850 MHz. Hij vroeg zich ook af waar het gereutel in de 70 cm band in zijn omgeving vandaan kwam. Ook PC1D had dat waargenomen en herkende het als trunking en datacommunicatie op 420 - 430 MHz.
PE1BSB zag een takkendag aankomen en was aan het snoeien geweest. Als laatste was daar PE1JAS met zijn RT 3600 en liet daarbij zijn Slappe Arnold uit het raam hangen ...!

24 oktober 2005 - 2 meter
In een poging, de zieltogende 2m-ronde weer nieuw leven in te blazen deed PE1DHR maar weer eens een oproep met de PI60ASV pet op. Als eerste meldde zich PAøKJB in. Dat was vertrouwd en dus een goede start.
PA7ZEE was al een beetje bijgekomen van alle commotie en kondigde aan a.s. donderdag op de technisch avond ''iets'' te gaan doen. Volgens PE3WIM was dat ook terecht, gezien de vele steekpenningen die we moesten uitgeven om Geert op de rol te krijgen. PA3BFK was, na een lange afwezigheid, weer present om onderwijl zijn QSL kaarten te uit te schrijven en PC1D gooide het volle vermogen van zijn set in de strijd om Amsterdam Zeeburg te kunnen bereiken. De rondeleider zond aanvankelijk maar met 1 watt, maar herstelde dat snel en vergat in de consternatie aan het eind de luisteramateurs te groeten.
Maar, vergeten is menselijk. Zo ook gisteravond, toen om 21:30 uur een beoogd QSY naar 7,050 MHz t.b.v. een amateur op Terschelling er bij in schoot.

23 oktober 2005 - 6 meter
Beer JackOmdat de operator van PI60ASV te laat was, opende PE1DHR de ronde. Later werd dit weer overgenomen door de inmiddels gearriveerde rondeleider. Het station PA1LOI was terug van een lange afwezigheid wegens gezondheid en vakantie. Vol energie en onder toezicht van zijn beer Jack, kon hij melden een 'lampje-dat-werkt-op-magnetisme-en-dat-het-doet-als-er-nood-is' te hebben gekocht op de Dag van de Radio-amateur. Ook PA3CGG uit Alphen a/d Rijn was weer present en had weinig kunnen genieten van de DvdR omdat hij ziek naar huis ging. Hij is bezig een 30 jaar oude transceiver te restaureren. PC1D was niet in Apeldoorn maar heeft zijn XYL er van weten te overtuigen dat opruimen een slechte zaak is. PE1DHR noemde zichzelf een Grumpy Old Man en vond de zelfbouw in Apeldoorn nog het leukste. Het station PAøKJB had even moeite met het bedienen van zijn knop Senden/Empfäng op de SEM-25.
Het vaste station uit Haarlem PAøFRX, was bezig met satellietontvangst en liet weten dat een kristalontvanger toch wel leuk is omdat het terug gaat naar de oertijd. Ook het QRP-station PA3ALG die met 2 W een 5/9 + 40 neerzette bij PI60ASV was weer van de partij. Ook hij wil graag een QSL-kaart van PI60ASV ontvangen. PE2MD had zich gestoord aan de lange wachttijd voor de kassa in Apeldoorn. PE3WIM was bezig om zijn geschakelde voeding te ontstoren. Het station PA1JF uit Naarden was ook in Apeldoorn geweest en roemde ook de zelfbouwtentoonstelling. Als laatste kwam PE2RBH uit Houten nog binnen met een voor PI60ASV zwak maar juist waarneembaar signaal.

16 oktober 2005 - 6 meter
Opnieuw was het PE1DHR die de spits afbeet. Tot zijn grote vreugde werkte de repeater weer. Een coaxje van 93 ohm kreeg de schuld van de storing. Dit station krijgt tijdens de ronde een biertje aangereikt van zijn XYL, hetgeen zondermeer luxe mag worden genoemd. Met maar liefst 2 tuners slaat hij onderwijl zijn slag op de HF-banden. Over HF-antennes, voedingslijnen en tuners is overigens veel te lezen in de Technische Notities in de Electrons van Januari 2002, Oktober 2001 en Mei 2001.
PAøBDC vanuit Haarlem zette de toon door te melden dat PI60ASV 'zwabbert'. Waarop PE2MD vertelde dat PAøBDC zelf 'fluctueerde'. PE3WIM wilde, zo stelde hij, ook wat zeuren en stelde dat PAøBDC zo'n 20 dB 'schommelde' en 'slingerde' hetgeen te wijten zou zijn aan het naast de frequentie zitten. Ook PE1BSB constateerde dat PAøBDC 'fluctueerde' maar was toch meer bezig met de problemen van zijn aquarium. Kortom, het gaat er soms toch wel stevig er aan toe in deze ronde.
PE1JAS meldde zich ook in. Deze keer niet met de groene RT-3600 maar met de FT-100 met een 30 m-draadantenne. Daarnaast had hij deze dag ook nog eens 50 km gefietst. PAøKJB had ontdekt dat zijn SEM 25 ruisvrij ontving als de set tijdens ontvangst op Empfäng werd geschakeld. PE1CVJ was bezig geweest met iets lekkers te maken voor zijn FT-817 ten behoeve van PD4FUN die op de digitale toer gaat. Erg laat voor zijn doen was daar PAøFRX -watdatbetreftdus- die niet alleen de ronde was vergeten maar bovendien de wekker niet had gehoord. In de ronde werd afgesproken dat de volgende zondagavond halverwege QSY wordt gegaan naar 7050 kHz in LSB bij wijze van experiment en ook om een rondedeelnemer te gerieven die dan op Terschelling QRV is.

9 oktober 2005 - 6 meter
Als eerste station was daar PE1DHR die tegenwoordig enthousiast bezig is op de HF-banden. Na zijn ervaringen met QRP deze zomer heeft hij qua vermogen er nu een flinke schep opgegooid. Op het pand prijkt inmiddels een dubbele Zeppelin gevoed met lintlijn. Kortom de E in VERON komt ook daar goed tot zijn recht. PE2MD krijgt QSL-kaarten over de post waar toch 'via bureau' opstaat. En dan was daar PAøFRX die met een 20-m dipool en zijn 1 €-tuner een 5/6-signaal neerzette bij PI60ASV. Door wegzakkende condities tijdens de ronde werd dat signaal uiteindelijk 5/3 maar nog steeds goed te nemen. PE3WIM was druk met het schrijven van een artikel voor onze Amstelstraler en bij PAøKJB ruiste het langs de wolken. Vanuit Haarlem meldde PAøBDC zich in. Ook hij was met antenne-experimenten bezig en dat scheelde 'twee slokken op twee borrels'. Ook PE1CVJ kwam er nog bij na een visite. Door PI60ASV (en ook andere stations in de ronde) werd het station PE1RCT gehoord. Als dat goed verstaan is betekent dat een amateur vanuit Horn nabij Roermond! De 6-meterband blijft verrassen ... toch?

2 oktober 2005 - 6 meter
Opnieuw een gezellige ronde met 9 inmelders. Als eerste PE1DHR die druk is met het ontdekken van de HF-banden en zich daarbij verwondert over zijn medeamateurs. Daarnaast smeert hij relais in transceivers en produceert brom als hij een lineair bijschakelt. Ook PAøKJB was weer van de partij en kon veel stations ontvangen. Volgens PE2MD is onze zesmetervlek zich aan het uitbreiden en dat kon wel eens kloppen omdat een station uit Zaandam, PE1OUD, zich voor het eerst in de ronde inmeldde. PA1JF uit Naarden is al druk met de komende BTTF voor zowel passieve ontvangers als voor de Minimalistontvangers. PAøFRX uit Haarlem constateerde dat er tussen hem en PI60ASV wat was veranderd in de verbindingen.
PE3WIM had inmiddels een paar koppelingen ontvangen voor de problemen met een storende schakelende voeding.
Kijk maar eens in het PDF-bestand http://www.n0ss.net/samlex_1223_rfi_mods_from_zl2df.pdf en op http://members.home.nl/pa0irm/zelfbouw_filter_voor_de_ic706.htm
PE1BSB beweerde dat de afdelingshomepage ook te openen was met www.pi4asv.nl en laat dat nou nog werken ook!
St. ElmusvuurHet laatste station was PA3CGG uit Alphen a/d Rijn die al eens het St. Elmusvuur rond de antennes had gehad. Daar zou je toch bijgelovig van worden ...
St. Elmusvuur is de populaire benaming voor ionenontladingen die vaak onder onweersbuien voorkomen. Elmusvuur is veel minder spectaculair en ook veel moeilijker te zien dan gewone bliksem. Het ziet eruit als een zwakke blauwe vlam of gloed die zich rond en bovenop scherpe punten bevindt, zoals hoogspanningsmasten, pinakels en schoorstenen op daken, en radiozendmasten. Tenzij het elektrisch veld dat de ontlading veroorzaakt zeer sterk is, zijn deze ionenontladingen alleen 's nachts te zien. Overdag kan het echter nog wel gehoord worden, als een gekraak of gesis.

25 september 2005 - 6 meter
Opnieuw kwam het clubstation met de speciale roepletters PI60ASV in de lucht. In totaal meldden 9 stations zich in tijdens de ronde. Natuurlijk ging het over het bezoek aan de radiomarkt op De Lichtmis. Verschillende amateurs hadden daar meestal kleine aankopen gedaan. Het station PE1DHR werkte met 5 W in zijn nieuwe antenne en zette daarmee bij PI60ASV een 5/9 +40 signaal neer. PAøFL werkte met de FT-847 met een horizontale dipool. PE2MD en PA3CGG hadden kleine aankopen op De Lichtmis gedaan. Het station PAøFRXuit Haarlem was in het begin van de ronde niet te nemen voor PI60ASV maar na overgeschakeld te zijn op zijn noodantenne kwam hij 4/3 binnen. Ook PAøKJB was met het groene geluid uit zijn SEM-25 present. PE3WIM had veel storing uit zijn geschakelde voeding en vroeg om advies. Het station PA3RON uit Almere was samen met PE2FOX aan het experimenteren op de 80 m (3630- en 3702 kHz). Als laatste meldde PE1BSB uit Aalsmeer zich in.

18 september 2005 - 6 meter
Als eerste station meldde PAøKJB zich in. Deze keer met een goed signaal.
PAøBCD uit Haarlem gaf informatie over mogelijkheden voor een uniek QSO op 28 september a.s. Het is dan mogelijk om een verbinding te maken met het station PAøSNY die als Aeronautical Mobile (/AM) station vanuit een Airbus gaat werken.
Meer informatie op http://www.qsl.net/pa0sny/SNY-AM.html
Het station PA3CGG uit Alphen a/d Rijn experimenteerde tijdens de ronde met verschillende antennes en vermogens. PE3WIM uit Amstelveen wilde graag een QSL-kaart ontvangen van PI60ASV hetgeen bij nader inzien ook door PC1D op prijs werd gesteld. Het station PE1BSB uit Aalsmeer sloot de rij.

11 september 2005 - 6 meter
Het verenigingsstation komt deze maanden uit onder de call PI60ASV i.v.m. het 60-jarig bestaan van de VERON.
Opnieuw een ronde met wisselende condities. Daarnaast nog de nodige QSB door vliegverkeer. Het station PAøFRX uit Haarlem maakte de communicatie nog wat lastiger door ongewild aan de knoppen van zijn tuner te draaien waardoor hij niet meer boven de ruis uitkwam. PAøKJB was als altijd ook weer van de partij met het bekende 'Groene Geluid' uit zijn SEM-25.
Het station PA3AJW viel zo nu en dan weg. Dit lijkt een storing waar de set van de rondeleider ook aan leed en vermoedelijk wordt veroorzaakt door ondeugdelijke massaverbindingen waardoor de boel gaat oscilleren en op een andere frequentie wordt uitgezonden dan de bedoeling is. Het gevolg is dan een SWR die de pan uit rijst en een set die terugregelt naar minimaal vermogen.
PE1BSB wilde wel een QSL-kaart van PI60ASV en moest tijdens de ronde zijn QRPieters tot de orde roepen. PB2BN probeerde met succes een nieuwe combinatie uit van een zelfbouw tuner met inverted V.
Voorts in de ronde PE1CVJ en PC1D die ook allerlei bruibare informatie inbrachten. Er werd nog teruggekeken naar de geslaagde open dag en de ballonvossenjacht. Kortom een leuke ronde.

28 augustus 2005 - 6 meter
De rondeleider Geert, PA7ZEE, was terug van zijn zeereis. Voor hem nieuwe stations meldden zich in zoals PA3CGG uit Alphen a/d Rijn, PA5RSW uit Ter Aar en PE1JAL uit Leimuiden. Ondanks de QRP-vermogens van de twee eerste stations toch uitstekend neembare signalen.
Voorts bekende stations zoals PE1BSB uit Aalsmeer die zijn QRPietertjes met het radiovirus probeert te besmetten en PE1DHR die een sterk verbeterde antennesituatie heeft maar wel een brom ten gehore bracht. En dan natuurlijk de amateurs met surplustransceivers zoals PAøKJB uit Uithoorn met zijn SEM-25 en de voor bijna niemand te nemen PA1JFB uit Weesp met 1,5 W uit zijn SEM-35. Kortom weer een gezellige ronde.

4 juli 2005 - 2 meter
Ondanks de vakantieperiode een gezellige ronde met: PA3BFK (met weer 5 nieuwe landen op 6 meter), PAøKJB, PAøFRX, PE1DHR (die gebruik maakte van openingen richting Scandinavië), PE2MD (zoekend naar een inbussleutel), PAøJVC (in gevecht met een krulsnoer), PA3GJP (ook in gevecht, maar dan met een PC), PE1CVJ en niet te vergeten Dr. Dick (ook bekend als PC1D).

3 juli 2005 - 6 meter
Hoofdthema van deze avond: antennes. De coproductie PE1DHR - PE2MD had de beschikking over meerdere antennes en, geïnspireerd door de successen op de HF-banden, heeft Bert nog een klos 0,38 mm montagedraad aangeschaft om de rest van de tuin vol te hangen. We zijn benieuwd.
PE1MQX gebruikte een langdraad antenne, goed voor méér S-punten dan de meter bij PI4ASV vermag weer te geven. Datzelfde gold voor PA3BFK (na de spanningsval over een te lange en te dunne voedingskabel te hebben opgeheven) en voor PE1CVJ, dank zij zijn nieuwe op de dakkapel gemonteerde V-2000.
Niet de wijn, maar de antennetoestand bij het "clubonderkomen" lag PE1BSB zwaar op de maag (niet allen bij jou, William).
Verder namen deel: PAøKJB (nu zonder problemen); PA3RON (niet langer in de olie); PC1D (nog steeds met binnenantenne) en het QRP-station PAøMMD uit Hilversum (sterkte 1, maar neembaarheid 5).

26 juni 2005 - 6 meter
PE1DHR werd deze avond als eerste genoteerd, direct gevolgd door PAøKJB. Gold voor Kas aanvankelijk sterkte 4 met een matige modulatie, in een later stadium was er geen garen van te spinnen en raakte we onze meest trouwe deelnemer helemaal kwijt.
PE2MD heeft, samen met PE1DHR de nodige spullen overgenomen van een lokale amateur en zijn nu druk doende met antennes voor de HF-banden. PA3GJP pretendeerde zwaar getafeld te hebben en sloot niet uit dat hij tijdens de ronde zou wegzakken. Hij had voor de toehoorders een prettige en een minder prettige mededeling, beide betrekking hebbende op ons nieuwe onderkomen. De eerste kwam vooral hard aan bij de 'voorman' van de antennewerkgroep, PE3WIM, maar volgens Luis komt er wel een oplossing.
PAøASD is volledig in de ban van de "magic band". Na met een dipool 21 landen gewerkt te hebben, stort hij zich nu op de locator-vakken.
Het DX-station van deze avond was PA1RKT uit Oegstgeest, die bij de rondeleider met S6 binnen kwam.

7 juni 2005 - 2 meter
Na een rustige start met als eerste inmelders PAøKJB en PA3EOT, werd het steeds drukker en eindigden we tegen 23:00 uur met maar liefst 12 stations op de lijst.
Hoofdthema vormde toch wel het fenomeen velddag en hoe men dit ervaart. Opvallend was dat vrijwel iedereen de technische kant en de gezelligheid van dergelijke evenementen het meest waardeert en het contesten als bijzaak ziet. Zeker voor PE1DHR, die het hele kortegolf gedoe maar niets vindt. PA3HEO was samen met het welbekende station PAøOI actief geweest, terwijl PAøFRX betrokken was bij de opbouw van PI4KML. En al waren PA3BFK en PC1D dit weekeinde helaas verhinderd, ook zij hadden een uitgesproken mening over wat de velddag nu zo aantrekkelijk maakt. PE3WIM, onze coördinator voor dit jaar, was nog druk doende om alle kabels weer te herinstalleren en de meegenomen hulpstukken op te bergen.
Bijzonder prettig om deze avond naast "oudgedienden" PA2AAP en PA1ARL ook de nieuwe stations PD4NIX en PD4HAP te kunnen loggen. De vergunning van laatstgenoemde rolde 1½ week geleden in de bus. Welkom jongens en we hopen jullie nog vaak in deze Amstelveense ronde tegen te komen.

30 mei 2005 - 2 meter
PAøFRX was, een aantal zaken rijker, uit Beesterzwaag huiswaarts gekeerd en is nu op zoek naar een batterij pack voor zijn "blauwe baksteen", een defecte is geen bezwaar. PE1DHR zit met een defecte Condor en kan wel een nieuwe eindtrap gebruiken (wordt ook in de T-813 toegepast). PD1AMY uit Nieuwegein verkeert toch wel in een uitzonderlijke positie, met een shack van 4 x 8 meter en met maar liefst 17 antennes ter beschikking! Wellicht dat daarom PA7ZEE zo sprakeloos was. PA3EOT blijkt een éénwegs packet QSO met PAøKJB te hebben gehad. Met PE3WIM aan boord kon het onderwerp velddag natuurlijk niet uitblijven.
Verdere deelnemers aan de ronde waren: PAøJVC, PC1D en als tiende PAøJCA. Om 22.23 werd deze gezellige ronde afgesloten.

29 mei 2005 - 6 meter
Opnieuw waren de openingen in de 6 m-band onderwerp in deze ronde. Zo had PA3BFK Israël gewerkt in CW. Tot ieders genoegen was ook PA1LOI in de ronde, bijgestaan door beer Jack en nog vol van een Dick Bos aankoop. PE3WIM meldde als coördinator het laatste nieuws over de velddagen van 4 en 5 juni a.s. Ook PE1KWM was met de Sukyama en een andere antenne in de ronde en kondigde aan nog veel te gaan experimenteren met antennes. PE2MD was weer mens geworden op de radiomarkt in Beetsterzwaag en had toch weer de hand op aardige zaken weten te leggen waaronder antieke trimsleutels in een ... lederen foedraal!
PC1D hoorde een station dat er op dat moment nog niet was en had een nieuwe GPS met allerlei mogelijkheden aangeschaft. PE1DHR was met de FT-817 zonder lineair 5/6 en met 5/9 + 40 dB. Voorts in de ronde PAøKJB die toch een paar stations had gehoord en PE1BSB die weer een bootje waterdicht had gemaakt. En zo hoort het ook: water hoort niet in het schip maar er buiten!

23 mei 2005 - 2 meter
PAøFRX, als eerste inmelder, verhaalt van mooie openingen op 6 meter richting Oost en Zuid Europa. Ook PA3BFK heeft van die condities gebruik gemaakt en o.a. Malta en Macedonië in het log bij kunnen schrijven. En niks geen beam, maar een eenvoudige zelfbouwantenne (zie verslag van 3 april j.l.) PE3WIM, druk met de voorbereiding van de velddag, wil voor die gelegenheid toch wel graag beschikken over de 6m-beam van PA3HBS.
PAøKJB blijkt de elektronische Amstelstraler niet te kunnen lezen, omdat op geen van de schijven in zijn PC's nog ruimte is voor Acrobat Reader. PE1DHR zou nu eindelijk wel eens willen gaan bouwen, maar reacties op zijn eerdere oproep blijven maar uit en PE2MD is na een weekeinde DX-en op de Veluwe ook gevallen voor dit soort activiteiten en overweegt zelfs om QSL-kaarten te laten drukken.
Terwijl de rondeleider graag zou vernemen waar in Nederland "Press n' Peel Blue" te koop is, heeft PAøJCA twee prachtvoedingen voor de liefhebber beschikbaar: 24V/20A incl. sense-leidingen.
Natuurlijk leverde de komende velddag ook voldoende gespreksstof.

22 mei 2005 - 6 meter
Een gezellige ronde met 9 inmelders. Als eerste PA3BFK die druk was om alle gemaakte verbindingen op 6 m van de afgelopen dagen in het logboek te noteren. Er waren mooie openingen geweest en dat was te volgen op http://oh2aq.kolumbus.com/dxs/50.html. Ook het station PA3AJW had leuk op de 6 m gewerkt, maar haalde informatie op bij http://dxcentral.com/. De FT-817 van PE1DHR gaf soms weer ouderwets 5 W af en was nu van een lineair voorzien waardoor maar eventjes 22 W in de lucht werd geblazen. PE3WIM vertelde weer over zijn Chinese ervaringen en de magnetrontransformator die overigens ook in Electron aan de orde kwam. PE3CVJ hoort blijkens zijn diagonale polarisatie nu ook tot de schuinsmarcheerders. PE1JAS werkte met een draadantenne van 30 m met een militaire antenneaanpasser en met de FT-100 in plaats van de vertrouwde groene RT 3600. PAøKJB kon voor het eerst in lange tijd alle stations in de ronde horen met zijn SEM 25. PE2MD was vermoeid na een weekend waarin hij veel verbindingen had gemaakt.
Terwijl iedereen al had gezwaaid, sommige stations zelfs twee keer, kwam PE1BSB nog na sluitingstijd binnen met een vraag over antenne-installatieonderdelen. En daar kwam een passend antwoord op. Kortom, een informatieve aangelegenheid die 6 m-ronde waarbij tot genoegen van de rondeleider de gerepareerde set het goed bleef doen.

16 mei 2005 - 2 meter
Op 2e Pinksterdag bleef het eerst even stil op onze huisfrequentie. Toen PAøJCA de stilte verbrak meldden zich al snel PA3EOT, PAøBOG en PE3WIM.
De laatste zette op verzoek van de rest de "rode pet" op om er een echte ronde van te maken. Even later kwam ook PAøFRX op de band om de presentielijst te tekenen. Er ontstond een leuke discussie over de 160 meter tuner die PAøJCA uit oud aluminium gemaakt had om op de velddag een ballonantenne af te stemmen. Natuurlijk werd er wat vooruitgekeken naar de velddag en kwam ook de China-reis van WIM² nog even aan de orde. Om 22:00 werd deze kleine maar gezellige ronde afgesloten.

15 mei 2005 - 6 meter
PI4ASV kwam opnieuw als QRP-station met 5 Watt in de lucht omdat de basisset nog in reparatie was. De altijd wisselende condities op deze Magic Band, samen met het kleine vermogen, zorgden weer voor interessante waarnemingen.
Zo ontving PAøKJB het verenigingsstation verstaanbaar en 10 minuten later niet meer.
Verschillende stations vertelden over hun verblijf buiten Nederland. Zo had PE1CVJ leuke verbindingen gemaakt met een QRP trx en een kleine antenne op het kajuitdak van een jacht in de middellandse zee. PE1DHR was actief geweest vanuit Frankrijk met slechts 2,5 Watt en een kleine draaddipool. Toch een verbinding op 20 m met een amateur in Stockholm. Hij was nog geschokt van de jungle op de 40 m-band. PE3WIM was in China geweest, zonder transceiver, maar vertelde over zijn interessante ervaringen daar met zuurstof en andere nuttige gebruiksartikelen.
Het station PA3DLP/mm meldde zich in en werkte met een Hustlerantenne voor de 12 m-band. Verder in de ronde PA3BFK die druk was met het schrijven van QSL-kaarten, PC1D net terug van de arbeid en PE1BSB die druk was geweest met het wachten op mensen die niet kwamen en daar behoorlijk moe van was geworden.

2 mei 2005 - 2 meter
PA3HEO vertelde hoe hij de "Josti-kit-bromtol" had weten te temmen en nu weer een prima voeding rijker is. En al heeft PE2MD (nog) niets toegezegd, hij is toch al een beetje met de velddag bezig. PAøKJB meldt zich vandaag wat eerder in, direct gevolgd door PAøFRX uit Haarlem. PC1D, druk met tal van zaken w.o. trunking, heeft grootse plannen met packet voor onze regio. PA3CUP was druk met MPeg's en een Slappe Arnold, terwijl PA3EOT nog steeds niet weet welk logprogramma nu zijn voorkeur heeft.

1 mei 2005 - 6 meter
PI4ASV kwam als QRP-station met 5 W in de lucht omdat de basisset naar de reparateur was. Tot in Haarlem bij PAøFRX lukte de verbinding uitstekend maar het station PAøKJB in Uithoorn ontving niets. Daarop werd PE2MD omgedoopt tot PI4ASV en kwam PA7ZEE als nieuw station in de ronde. De condities op de 6 m-band waren weer wisselend, zelfs zodanig dat er werd getwijfeld aan de kwaliteit van de set van PA7ZEE. Onderwerp was deze keer de zoekpartijen op de verschillende vrijmarkten die niet al te veel hadden opgeleverd. Andere inmelders waren PAøASD, die er even tussen uit ging om de satelliet AO 51 te horen overkomen, PA3CUP en als laatste PC1D.

25 april 2005 - 2 meter
Natuurlijk kennen wij PAøFRX van de 6m-ronde, maar vandaag werd hij als eerste in het log genoteerd. Terwijl PA3HEO druk is met etiketten plakken i.v.m. Sail Amsterdam en de komende velddag, PA3GJP al helemaal in vakantiestemming is, PE2MD op 15 meter actief blijkt te zijn geweest en PE1DHR zich afvraagt waar de toegezegde meetset van PA3RON blijft, houdt PC1D zich bezig met een ribbox (schijnt iets te maken te hebben met op handen zijnde packet-activiteiten). Verder mochten wij deze avond begroeten: PAøKJB, PA3EOT en PA5ROB.

24 april 2005 - 6 meter
Een gezellige drukke ronde met maar liefst 11 inmelders. Als eerste PAøFRX in Haarlem, direct gevolgd door PE2MD en PE1DHR. Dit laatste station was een jaar geleden een frees kwijtgeraakt tijdens een klusje aan een mobilofoon. Laat nu zijn XYL die frees in de tuin tegenkomen! Toeval bestaat niet. Tevens rapporteerde dit station dat het aan de set vastmaken van een stuk draad leidde tot veel minder storing en ging zijn signaal bij PI4ASV van 5/9 + 20 dB naar 5/9 + 40 dB.
PA3BFK was bezig met antenneverbeteringen en QSL-kaarten. Een nieuwe inmelder was PE1E die ook al met de rondeleider in Arnhem tijdens de VR had gesproken. Ook PE1KWM was nieuw in de ronde met een bekende Sukyama. PAøKJB meldde veel ruis te ontvangen terwijl PA3HEO de Josti kit netjes ingekast had en daarmee een uitstekende bromtol had vervaardigd, hetgeen toch niet helemaal de bedoeling was. Ook het station PA1JF uit Naarden was present. Als laatsten kwamen PE1BSB en PC1D in de ronde.
Tijdens de ronde waren er regelmatig storingen in de FT-897 van de rondeleider. Direct na de ronde werden hem allerlei opdrachten gegeven en suggesties gedaan. Het resultaat was dat de oorzaak van de storing helemaal duidelijk werd. Het bleek dat de set op willekeurige momenten parasitair begon te oscilleren waarbij 44,3 MHz werd uitgezonden in plaats van 51,5 MHz. Omdat de antenne voor de laatste frequentie is geconstrueerd, was een hoge SWR het gevolg. De rondeleider dankt allen die hebben bijgedragen aan de oplossing.

18 april 2005 - 2 meter
Even leek het of PA3GJP en PA3EOT de enige waren voor deze ronde. Eerstgenoemde was lekker aan het rommelen en kwam tot de ontdekking dat hij van een interessant artikel in Practical Wireless, slechts een gedeelte had gekopieerd. Dus wie de leesmap met het oktobernummer van PW in bezit heeft, doet Luis een groot plezier door het "Antenna Workshop"-artikel van G2BZQ voor hem te kopiëren.
Terwijl PA3EOT zich inspant om de geschonken scoop en signaalgenerator up to date te brengen, melden zich toch nog PAøKJB, het duo PE2MD / PE1FDHR en PC1D (die er weer 2 radio's bij heeft). Ook de EnigeNederlandseLady, PA3ENL, mochten we weer eens begroeten (voor haar was dit de tweede ronde van die avond).

17 april 2005 - 6 meter
Deze keer een kleine ronde, althans naar wat we gewend zijn. Als eerste was er PA3HEO uit Amsterdam Zuidoost. Dit station was ook bezig met een bouwsel dat zeer lang stof had liggen verzamelen. Voor de kenners echter een begrip: een Josti Kit bestaande uit een regelbare voeding. Er waren verschillende soorten Josti kits te koop waarbij vooral het FM-zendertje hoog scoorde.
Het station PE1DHR kwam deze week met 8 W in de lucht via zijn bekende diagonaal gepolariseerde antenne. Vanaf de Noordplas in Vinkenveen was PA3DLP/MM actief, zijn antenne was een Hustler op de stalen boot waarmee een uitstekend signaal werd uitgezonden. Ook PAøKJB was weer van de partij met het bekende groene geluid. Vanuit Amstelveen meldden zich in PC1D en PE1CVJ die beiden een 5/9 +40 rapport kregen van PI4ASV.
Voor vragen over werken vanuit andere Europese landen werd verwezen naar www.ero.dk, de site van het European Radiocommunications Office.

10 april 2005 - 6 meter
Als er al een thema is te ontdekken in de ronde dan was het deze keer de polarisatie. Door PE2MD werd met verschillende antennes geëxperimenteerd. Grote verbazing door dit station over het verschil in ontvangen signaal van het station PA3BFK. Dit station werkte opnieuw met de antenne, waarvan de gegevens vorige week in het verslag werden opgenomen, en had opnieuw twijfels hetgeen volgens de rondeleider het begin is van Wetenschap. PAøKJB had ruis die door sommige stations werd weggenomen(?). PA3HEO zat met een headset onder zijn bureau terwijl PC1D 'Mobi-Dick' werd gek gemaakt door lieden op 70 cm. Dat was zeker niet het geval met PE1DHR die van zijn XYL keurig op tijd een biertje kreeg aangereikt. PAøBDC werkte met een verbouwde 27 Mc antenne met een kleefvoet op het raam en een eind draad uit het raam. PE3WIM was met succes aan het foutzoeken. Zo is er altijd wat ...
Verder in de ronde: PA3ALG, PE1CVJ en PE1BSB.

4 april 2005 - 2 meter
Bij PAøKJB gebeuren rare dingen, zowel packet- als phone-uitzendingen worden geplaagd door iets wat lijkt op temperatuurgevoelige verbindingen. Maar volgens de operator lost zich dat vroeg of laat vanzelf op. PAøJCA was in gevecht met een potmeter voorzien van klepel die uiteindelijk als antenne-elevatiemeter moet fungeren en zwabberde onderwijl rond de huisfrequentie. Maar PE1DHR schijnt daar spoedig verandering in te gaan brengen. PE3WIM is druk met zijn antennewerkgroep voor ons nieuwe onderkomen en werkt gestaag door aan zijn eindtrap.

3 april 2005 - 6 meter
Deze keer prima condities op de Magic Band. Zo kwam PAøFRX binnen met een 5/6-signaal. PE2MD experimenteerde met antennes. Horizontaal gepolariseerd was het rapport van PI4ASV 5/9, terwijl verticaal gepolariseerd daar nog eens 20 dB bijkwam.
PA1JF uit Naarden kwam bij alle andere stations goed verstaanbaar binnen maar klaagde zelf over slechte ontvangst. De SEM 25 van PAøKJB hakkelde soms en PE1DHR was, volgens eigen opgave, diagonaal gepolariseerd en bestempelde zichzelf daarom als schuinsmarcheerder. PC1D was 'lekker-aan-het-rommelen' o.a. met het programmeren van mobilifoons.
PA3BFKhad een nieuwe antenne bedacht. Op verzoek stuurde hij de gegevens:

Klaar om op te zetten.OperationeelZoals beloofd, een paar foto's van de antenne voor 6 meter, opgebouwd uit wat stukjes pvc, aluminium en ducktape en de spriet van een kapotte transistorradio.

Het is een 1/4 golflengte straler met 1 radiaal onder een hoek van 90 graden en met een lage opstraalhoek met een fiks richteffect, al was de "optimale richting" voor Amstelveen het Oosten. Zal wel aan de flats in mijn omgeving liggen.
Het baken uit Utrecht op 50,053 MHz komt hier het hardst door met de antenne naar het Oost-Noord-Oosten gericht. Alleen Naarden peilde ik zondag in de richting die ik verwachtte.

Het aluminium voor een zelfde antenne maar dan voor 10, 12, 15, 17, 20 en 30 meter is al besteld, al vraag ik me af of 30 gaat lukken met een straler van 7½ meter lang, hi.
Bij de firma Staalmarkt in Almere kan je zo ongeveer alles krijgen op het gebied van metalen buizen/buisjes en wat je verder maar wilt.

28 maart 2005 - 2 meter
Aan deze ronde namen deel: PAøKJB, PE3WIM, PE1BSB, PE2MD en PE1DHR, PDøMB uit Beverwijk, PA7ZEE en PC1D. Wij werden geïnformeerd over zinloze bezigheden, Paasverplichtingen, over draad in buizen spijkeren en over zilveren pluggen met gouden pennen. Dit alles afgewisseld met interferentie van contestende medeamateurs.
Oh ja, de Paas-overdenkingen hebben ook tot nieuwe ideeën geleid, want er worden bij diverse leveranciers weer onderdelen besteld voor tal van nieuwe projecten. We zijn benieuwd naar de resultaten.

27 maart 2005 - 6 meter
Als eerste op deze 1e Paasdag meldde het station PAøKJB zich in met de groene SEM 25. Hij werd gevolgd door PAøTLX die bij PI4ASV een 5/9 +40 signaal neerzette. PE2MD meldde dat hij de bestelde reparatieonderdelen binnen had gekregen voor een set op leeftijd. De kosten vielen mee en dat is natuurlijk mooi meegenomen.
PE1DHR en PAøTLX hadden gemeen dat beiden behoorlijk hadden getafeld met daarbij behorende alcoholische versnaperingen. De laatste inmelder, PA3HEO, vroeg zich af hoe de meeste stations waren gepolariseerd in deze 6 m-ronde. PI4ASV meende te weten dat op een enkele uitzondering na de meeste antennes verticaal waren gepolariseerd.

21 maart 2005 - 2 meter
Deze avond vooral zoekende deelnemers. PE3WIM naar een transformator en enkele C's voor zijn eindtrap; PA7ZEE naar een 6,3 V gloeistroomtrafo voor de eenlamps CW-zender; PAøKJB een cursusboek omdat nazaten in zijn voetsporen dreigen te treden; terwijl de rondeleider in is voor massa's AA119 dioden. PA3EOT denkt zowel PAøKJB als PA7ZEE tevreden te kunnen stellen. Rondeleider PA3ALG zegt ook nog wel het een en ander in voorraad te hebben en ziet met belangstelling uit naar wat er nu precies gewenst is. Ook adviseert hij om méér gebruik te maken van de "vraag en aanbod"-mogelijkheid op de site, in de Amstelstraler en maandelijkse Nieuwsbrief.
PE1HOY heeft, na lang inactief geweest te zijn, de naar zijn zeggen "verouderde" sets weer opgepoetst. Gezien de kwaliteit van het signaal, niets mis mee en we hopen Markus weer geregeld te kunnen loggen. Met de inbreng van PE1DHR en PE1JAS werd het een gezellig onderonsje.

20 maart 2005 - 6 meter
ScheermesjesontvangerLeuke ronde waarin de inmelders vrijwel allemaal de radiovlooienmarkt in Rosmalen hadden bezocht. De rondeleider helaas niet, wegens een blessure aan zijn rechter hardloopbeen.
PA0øBDC had een andere antenne voor zes meter in gebruik; een ingekorte antenne van een personenzoekinstallatie op 8 m hoogte geplaatst. Het signaal was beduidend sterker en kreeg van PI4ASV een 5/8 rapport. PE2MD en PE1DHR hadden gezamenlijk en in vereniging (zie ook het wetboek van strafrecht) een bezoek aan Rosmalen gebracht en daar de hand weten te leggen op superkoopjes. Ook PE1BSB, die zelfs zijn QRPieters mee heeft genomen, was niet ontevreden over het verloop van het bezoek aan de vlooienmarkt. PA3DLP vindt Rosmalen te duur mede door de parkeerkosten en was dus ook niet gegaan. Het signaal van PAøKJB was uiterst zwak hetgeen PE1DHR deed denken aan het ontvangen van Radio Oranje op een scheermesjesontvanger.

13 maart 2005 - 6 meter
Opnieuw een ronde met veel inmelders. Als eerste was het station PAøKJB van de partij die na afloop meldde dat hij vrijwel alle andere 12 stations had kunnen nemen. PE1DHR was QRV met een door hem gerepareerde FT-817 die nog niet helemaal in orde was en 3 W leverde. Ook PA1JF uit Naarden was weer in de ronde. Dit station was ons kwijtgeraakt omdat hij in de veronderstelling was dat PI4ASV op 6 m op 50,500 MHz QRV was. PC1D had een verbeterde antenne-opstelling en kwam binnen met een 5/9+40 signaal. Het station PA1JFB uit Weesp met een SEM 35 en 1,5 W kreeg een 3/1 rapport. Complimenten van PAøBDC uit Haarlem voor de aardige verslaglegging van de rondes van PI4ASV op de homepage. Nieuw in deze ronde waren PA1KRX uit Haarlem Noord en PA3HEO uit Amsterdam Zuid Oost. PA3AJW is QRV vanaf de Golan-hoogvlakte van 11 t/m 21/4 a.s. onder de call 4X2C en hoopt ons te kunnen werken.
De komende radiovlooienmarkt in Rosmalen was ook onderwerp in de ronde en we hopen elkaar daar tegen te komen. Voorts in de ronde PE2MD, PE3WIM, PE1JAS en PE1BSB.

6 maart 2005 - 6 meter
Opnieuw sterk wisselende condities; redelijk in het begin van de ronde maar aan het einde duidelijk minder. Rapporten van PI4ASV aan de inmeldende stations waren: PAøFRX 5/3. PAøKJB 3/1, PE1DHR 5/9+40, PE3WIM 5/9+40, PE2MD 5/9, PA3DLP 5/9+40, PE1BSB 5/9+40), PE1JAS 5/9+40, PA1LOI 5/9+40 en PAøBDC 5/5. Waarover spraken zij? Wel over reparatie, knutselen, CW, reparatie aan radio-, PC- en CV-installaties. Kortom een technische ronde.

27 februari 2005 - 6 meter
De 6m-rondeleider was terug van zijn verblijf op EA8 en deed verslag van zijn ervaringen. PAøFRX meldde dat het buiten erg koud was en antenne-experimenten moesten worden uitgesteld. Sommige stations werkten QRP zoals PAøMMD in Hilversum en PA1JFB in Weesp. Het station PA3BFK in Amsterdam Zeeburg werkte zelfs met 200 mW en werd door PI4ASV duidelijk met 3/1 ontvangen. PC1D werd in zijn shack gezelschap gehouden door PE1DHR en PE2MD.Voorts in de ronde PAøKJB, PE1BSB, PE3WIM, PAøBDC, PE1JAS, PG2AA en PA1LOI.

7 februari 2005 - 2 meter
De gehele ronde stond in het teken van de op handen zijnde knutselavonden. Veel suggesties voor het welslagen van deze bijeenkomsten en meningen over hoe de eerste avond zou kunnen verlopen.
Een aantal T-813's en Nokia Mobira's wachten op afbouw. PE1DHR wil zich voordien in de ombouw verdiepen en zou graag een origineel en/of een functionerend omgebouwd exemplaar willen hebben. PA3EOT kan hem wel het een en ander bezorgen, terwijl ook PC1D kenbaar maakt nog het nodige in huis te hebben.
Ook PE1BSB en PE1JAS leverden hun bijdrage aan het succes van deze ronde, terwijl PAøKJB eindelijk weer eens de lijst tekende zoals we van hem gewend zijn: als eerste.
De rondeleider benadrukte om toch vooral te reageren op de oproep van PE1DHR zoals geplaatst op de site onder "Actuele informatie" en in de eerstvolgende Amstelstraler. PE3WIM blijkt dat al gedaan te hebben en stelt een unieke analoge meter ter beschikking. Wie volgt?

31 januari 2005 - 2 meter
Menig inmelder was actief met de soldeerbout, waaronder PAøFRX, PAøJCA (druk doende om het aantal verbindingskabels van zijn contest station te verminderen en die de rondeleider wel aan een door hem gezochte stappenverzwakker kan helpen) en het duo-station PE1DHR - PE2MD (nog steeds niet tevreden over hun repeater). Verder logden wij PAøKJB, PA1LOI met een uiterst beschaafd signaal en PE3WIM die na een bezoek aan een hacker-site toch zijn PC weer op orde heeft weten te krijgen.
Rondeleider PA3ALG blijkt op zoek te zijn naar het schema van de Kenwood TM-201A.

30 januari 2005 - 6 meter
Een gezellige ronde met een record van 15 inmelders. Veel bekende stations zoals PA3BFK, PAøKJB, PAøFRX, PA3DLP, PE1DHR, PA1LOI, PE3WIM, PE1BSB, PE2MD, PE1CVJ, PA3RON en PA3CUP. Daarnaast als nieuwe stations PE1NXG vanuit Nieuw-Vennep, PA2AAP vanuit Haarlem en PA1BZ vanuit Oegstgeest. Hoewel PA3BFK met een QRP-vermogen van 5 W werkt, werd hij door alle andere stations gehoord. Dat heeft vast te maken met de hoge positie van zijn antenne. PAøFRX meldde dat hij de komende weken te werken is vanuit EA8 op 14.335 MHz.
Nadat iedereen zich had ingemeld ging PI4ASV QSY naar 51.550 MHz. Deze keer lukte het om iedereen aan boord te houden. Voor verschillende stations viel het QRM-niveau terug van S7 naar S1 maar enkele anderen meldden een lichte ruis of zwakke fluittoon.
PA2AAP had goede herinneringen aan PAøKJB toen deze indertijd vanuit zijn auto op Schiphol een verbinding met Suriname maakte. PA1LOI meldde 'positief geschokt' te zijn. Of dat ook nog het geval zal zijn na het lezen van een proces verbaal van bevindingen, zoals opgesteld door PA3RON tijdens een door hem ingesteld onderzoek op de Bahamas, is maar zeer de vraag.

24 januari 2005 - 2 meter
Overluid meldde PA1LOI zich voor de ronde, waarop PE2MD dreigde een schadevergoeding in te dienen voor het geweld wat zijn ontvanger werd aangedaan. Adviezen, variërend van het gebruik van een oude sok t/m satéstokjes, resulteerden uiteindelijk in een niet aan te horen bron van storing. Op het einde van de ronde biedt PE1BSB aan om de op hol geslagen porto van PA1LOI onder handen te nemen.
PA7ZEE boekt nog steeds resultaten met zijn DC-ontvanger aan het zinken dak en meldde terloops dat er groen licht is voor de geplande bijeenkomsten in een nieuwe entourage en dat nog wel twee maal per maand (zie elders op de site).
Terwijl PE3WIM nog overhoop ligt met het menusysteem van zijn FT-857 en PA1ARL zich met gelijksoortige zaken bezig houdt i.v.m. zijn nieuwe VX2, blijkt PE1DHR er 23cm aspiraties op na te houden.
Als bijzondere gasten logden wij: onze lady uit Weesp PA3ENL, PAøRWE uit Alphen a/d Rijn en PDøSCY die vanuit Amsterdam met antennes op het balkon operationeel is, maar wel aan het satellietverkeer weet deel te nemen.
PAøKJB, normaal de eerste inmelder, staat vandaag als 9e op de lijst.

23 januari 2005 - 6 meter
Een ronde met wisselende weersomstandigheden; PAøFRX uit Haarlem meldde dat het daar winderig was. Gemiddelde condities dus dito signalen die bij PI4ASV plotseling minder werden. De verklaring is vermoedelijk de door PA3DLP gerapporteerde zware sneeuwval. Omdat zowel PA3DLP als PE1DHR veel last van QRM hadden op 51,500 MHz werd halverwege de ronde QSY gegaan naar 51,550 MHz. Helaas raakte daarbij de bestaande verbinding met PAøKJB verloren. Ook terug gaan naar de oude frequentie mocht niet baten.
Toch maakte het experiment duidelijk dat genoemde gestoorden nu vrij van QRM waren.
PE1IBA vanuit Amstelveen werkt nu met een Slappe Arnold-antenne in PVC-buis.
Ook PA1LOI was, samen met beer Jack-met-vlag in de ronde. Opmerkelijk waren zijn microfoonhantering en andere toegenomen operationele vaardigheden. Hij had vanuit zijn geliefde vakantieoord De Bahamas een ansichtkaart met 'Rondingen' ontvangen.
Ook het duostation PE1DHR/PE2MD was van de partij terwijl met een antenne voor 23 cm werd geëxperimenteerd. Met voldoening meldden zij de gereed zijnde repeater waarmee regelmatig, zelfs vanuit het bad, kan worden gewerkt. PA3CUP bleek weer terug te zijn van vakantie en PE3WIM was tijdens de ronde druk met een onwillige PC, die na het uitpluggen van een USB-verdeler plotseling zijn kuren opgaf.

17 januari 2005 - 2 meter
Een schorre PAøKJB meldde dat hij weer aan de beterende hand was, maar zijn installatie bleek gedurende de ronde eveneens aangetast. Ook het microfoon tussenkastje bij PE1BSB had griep. Bij PE1DHR waren het de knieën die protesteerden tegen de klauterpartij op het dak. En terwijl PE3WIM nog steeds druk is met het sorteren en selecteren van zijn recentelijk verworven spullen en zijn ex-werkgever hem maar niet met rust kan laten, blijkt PA7ZEE met een DC-ontvanger in combinatie met een zinken dak betere ontvangst van Radio AA te hebben dan met een reguliere ontvanger end 20 m draad.
Ook PA1LOI, PE2MD en PC1D droegen bij aan het welslagen van deze ronde.

16 januari 2005 - 6 meter
Voor zover je daar op de Magic Band over kunt spreken, waren er normale condities. Als eerst meldde het station uit Haarlem PAøFRX zich in met de gebruikelijke ruis. Hij werd gevolgd door PA1LOI die verslag deed van iets dat hij had gedaan omdat iets het niet deed en daarna wel ...? Juist, het ging over en onwillige cassetterecorder die na genoeg spiritus weer functioneerde. Zelfs wonderolie was daar aan te pas gekomen!
En dan was als duo-station in tandempresentatie PE2MD/PE1DHR of andersom in de lucht. Verslag van een werkende repeater, een mislukte antenneplaatsing op een koud en glad dak en het idee dat veel stations geen antenne maar een dummy load gebruiken. PE1BSB had zomaar eventjes een nieuwe GP op het dak gezet met een goed signaal als resultaat.
Voorts waren in de ronde PA3DLP, PE1JAS en PAøKJB.

9 januari 2005 - 6 meter
Een ronde met redelijke condities en 11 inmelders. Het station PA3BFK uit Amsterdam Zeeburg was na een jaar afwezigheid ook weer in de ronde met een uitstekend signaal. PE2MD en PE1DHR zijn nog steeds bezig de 70 cm repeater te vervolmaken. PE1DHR experimenteerde met een dipool in de ronde. Omdat de opstelling niet voldeed begon hij tijdens de ronde met de demontage van de tijdelijke opstelling en knipte een tiewrap door. Hierdoor zakte het geval onderuit en hoorde hij opeens exotische stations die hij nooit eerder had gehoord. Volgens het zeer verkouden station PAøFRX in Haarlem was het signaal van PE1DHR het sterkste van alle stations. PAøKJB in Uithoorn merkte een aanzienlijke ontvangstverbetering bij aanraking van de antenneplug. Dan waren er verschillende stations die stormschade meldden zoals PAøBDC uit Haarlem Schalkwijk, PE1BSB uit Aalsmeer en PA2W uit Uithoorn. Uit Haarlem kwam ook het station PAøWDG in de ronde. Heel zwak kwam op het laatst nog PA1JFB uit Weesp in de lucht. Ja en dan had PE3WIM het probleem dat hij zijn XYL moest duidelijk maken waarom er alweer een nieuwe TV moest worden gekocht. Vele adviezen waren zijn deel ...

3 januari 2005 - 2 meter
Veel techniek in deze eerste 2m-ronde van 2005, al bleef het aantal inmelders beperkt.
PAøKJB ervaart vreemde dingen rond zijn T813 en zijn HF dipool. PA7ZEE kan na noeste arbeid voortaan cross banded door het leven. Ondertussen vraagt de rondeleider zich af hoe halverwege een microfoonsnoer corrosie kan ontstaan, met als gevolg een aangetast ptt-circuit.
En terwijl PE1DHR en PE2MD de gevoeligheid van hun locale repeater optimaliseren, horen wij van de vele voornemens van PE3WIM, die variëren van een bijdrage aan de Amstelstraler t/m een lineaire eindtrap voor digitale signalen. Al die tech talk werkte wel aanstekelijk, want ook PE1JAS, die Anton heet maar door PAøKJB hardnekkig Jas wordt genoemd, stort zich op enkele onvoltooide projecten.

2 januari 2005 - 6 meter
De eerste zesmeterronde in het nieuwe jaar genoot veel belangstelling. PI4ASV kwam in de lucht met de FT-100 en er waren geen problemen meer, waar dit station in het recente verleden zo mee werd geplaagd.
Als nieuwe inmelder was er PE1JAL uit Leimuiden, die volgens PE1DHR een grote bijdrage heeft geleverd aan het realiseren van de 70 cm repeater. Het station PAøFRX uit Haarlem had soms een fluitist op de achtergrond terwijl PA3ALG, Wim Zelf dus, pogingen deed om zijn microfoonsnoertje van de 2m-set goede manieren bij te brengen. PE1JAS in Westwijk kon zelfs PA3RON met vlagen waarnemen. Tijdens de ronde verbeterden de condities merkbaar; het blijft een wonderlijke band.
Dan was PE3WIM, Wim dus, op zoek naar data van actieve componenten. PA3ALG gaf de site: www.alldatasheet.co.kr terwijl PE1DHR www.digchip.com noemde.
Andere inmelders waren PAøKJB, PA2W, PE2MD, PE1BSB en PB2BN.

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS