De wekelijkse rondes van PI4ASV in 2008

28 december 2008 - 6 meter
Terug van weg geweest was PA4LEO de eerste inmelder. Ondanks de lage temperaturen was hij een loopantenne buiten aan het maken. Hij vertelde dat hij tot zijn spijt zijn CW-voornemen nog niet had kunnen uitvoeren. PA3CGG was door Juridische Zaken niet aan Radio toe gekomen. Hoewel het Requiem voor de FT-817 van Geert nog niet heeft geklonken, was hij uiterst somber over een mogelijk herstel. PE1PAZ werkte met een microfoon van 1 euro – is toch geld. Voorts zoekt hij een rolspoel voor niet-te-duur. PE1DHR was zijn Staande Golf vergeten, moet kunnen ... toch? Hij had niets aan Radio gedaan omdat hij een netwerkverbinding naar de huiskamer had gemaakt voor de nieuwe toverlantaarn. Laat kwam PE1JAS nog in de ronde, die van plan was het Radiocafe te bezoeken.

In het prille begin van het Nieuwe Jaar, dus even na 0000 uur komt PI4ASV in de lucht op 145.400 MHz om nieuwjaarswensen uit te wisselen!

21 december 2008 - 6 meter
PA1LOI was aan het schrijven ... Hij was voor een Christelijke prijs aan snaren voor zijn bandrecorder gekomen en fraisde met grote fraisen. PAøTLX was druk geweest met het opknappen van een Bird 1 W-meter. Het leren riempje is met zwarte schoensmeer als nieuw geworden. Verfbeschadigingen zijn met de juiste kleur en een penseel met 3 haren bijgewerkt. Het is dankbaar werk om zo’n mooi oud instrument weer op te knappen. PA/G4LQI zat op zijn positie op de 8e verdieping voor de lift ... Gezien de resultaten met de schoensmeer, kan volgens hem PAøTLX marinier worden. Zelf gaat hij 2e Kerstdag terug naar Albion. Vanuit Hoofddorp meldde PH1DTC zich in. Gezien de fraaie temperatuur had hij zijn Slappe Arnold uit het zolderraam gestoken. Hij was bezig met een universeelmeter met Nixiebuisjes. PA3DLP vanuit Abcoude kreeg alleen maar signalen binnen 'Meter Hoek'. Hij gaat een tuner maken met een wel hele grote rolspoel. PE1DHR had niet geoefend voor het Kerstdiner maar had verse garnalen genuttigd op een broodje. Daarna verschoonde hij zich ...
Als laatste was daar PE1JAS die met groene spullen een goed signaal neerzette met een wat zachte modulatie.
Een gezellige en informatieve ronde.

17 december 2008 - 2 meter
Op de oproep van PI4ASV kwam als eerste PD5CDS retour. Vervolgens meldde PD1SAM zich in. Beide stations konden goed met PI4ASV werken, maar hadden onderling grote moeite om elkaar te verstaan. Allebei keken ze uit naar de Kerstvakantie van hun middelbare scholen. Aan Radio waren ze door al het huiswerk niet toe gekomen. PD5CDS vertelde dat hij met de Kerstvakantie weer naar Berlijn gaat waar hij bij zijn opa en oma gaat logeren.
Omdat niemand zich verder inmeldde, werd besloten de ronde af te sluiten nadat iedereen elkaar fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling had gewenst.

14 december 2008 - 6 meter
De rondeleider was terug uit ZL-land en had daar veel over te verhalen. PA3CGG deed verslag over de FT-817 die nog altijd in coma ligt maar nog niet door hem is opgegeven. PA1LOI was gevallen voor een Philips 1408 die hem toch 10 euro inkoop had gekost en naast zwarte handen, de gramschap van zijn XYL ook nog bandrecorderitus had bezorgd. PE1DHR sloot de rij van inmelders met een heerlijk licht brommetje op zijn signaal dat het vermelden van roepletters feitelijk overbodig maakt. Hij was in Wolfheze nog steeds bezig met bouwvakwerkzaamheden en had zo de smaak te pakken, dat het plafond van de woonkamer ook maar werd aangepakt.

26 november 2008 - 2 meter
De eerste inmelder was PA3CGG die vertelde dat het met Geert zijn FT-817 niet al te best gesteld was. Daarna kwam PA1LOI die meedeelde dat hij de ronde vorige week gewoonweg vergeten was en dat hij daar pas donderdag achter kwam. Verder heeft hij een tank met olie voor de verwarming gekocht, omdat de prijzen nu vergeleken met de zomer lager zijn. Het was weer een kleine maar gezellige ronde.

19 november 2008 - 2 meter
Om precies acht uur kwam PD5CDS met PI4ASV in de lucht. De eerste inmelder was PE1JAS, maar die moest meteen weer weg. Daarna volgde PD1SAM. Toen er na 10 minuten roepen verder niemand kwam, heb ik maar een eind aan de ronde (meer QSO) gemaakt, en hebben PD1SAM en ik nog even via repeater Amsterdam gepraat.

16 november 2008 - 6 meter
Van PA1LOI vernamen wij dat aan deze ronde deelnamen: PA3ECT met spannende verhalen over zijn Harris-apparatuur, PE1JAS over een RSS-lezing en PA1ARL die reclame maakte voor de speciale tentoonstelling in het Corver Museum in Budel.

9 november 2008 - 6 meter
PA1LOI rapporteert dat alleen PE1JAS en PA3DLP op de lijst konden worden vermeld en bijgevolg om 21:30 de ronde maar werd afgesloten.

29 oktober 2008 - 2 meter
PI4ASV was deze keer operationeel vanuit Amstelveen, met als rondeleider Carl, PD5CDS .
De eerste inmelder was Pim, PAøTLX, die samen met Bert een printer had aangesloten. Spoedig kwam ook Markus, PE1HOY. Hij heeft voor zijn zoon Joost, die nu ook de novicecursus bij Geert doet, een condor gekocht. Daarna volgde Bert, PA3BFK. Hij was bezig een tweedehands TV weer aan de praat te krijgen wat niet erg lukte. De volgende inmelder was Mark, PE1PAZ. Hij was ook op de Dag v.d. Amateur geweest en heeft er het een en ander gekocht. Helaas moest hij toen weg omdat de telefoon ging. Iets later kwam Bert, PE1DHR. Hij had een wobbelator gekocht en vroeg of iemand wist hoe die te bedienen was. Tenslotte meldde Rob, PA5ROB, zich nog in maar toen was de ronde al bijna afgelopen.
Het was weer eens een hele gezellige ronde!

26 oktober 2008 - 6meter
Weer in PA-land kwam PA/G4LQI als eerste binnen. Hij zat op zijn gebruikelijke plek voor de liftschacht op de achtste verdieping met zijn porto met een kwartgolfje op de leuning. De Dag Voor De Radio Amateur had hij gemist wegens een reünie van oud-Delftenaren. PA3CGG had als Dokter Blan de zieltogende FT-817ND van Geert op de operatietafel en zijn eerste onderzoeksresultaten gaven aanleiding tot somberheid. Dankzij een andere antenne, een speciaal filter en de noise blankener kon hij het signaal van PA/G4LQI uit de ruis naar boven toveren. PE1DHR vond Apeldoorn tegenvallen v.w.b. de onderdelenmarkt maar had toch de hand weten te leggen op een kostbaar desoldeerstation voor weinig. PE1PAZ had in Apeldoorn een prachtige varco voor 2 kV weten te vinden voor niet-te-duur. Hij was nu bezig met MG-buizenontvangertjes geschikt te maken voor de amateurbanden. Voor PI4ASV niet te nemen kwam PA5B, Roel uit Houten met een nieuwe call, in de ronde. Zowel PA3CGG en PA/G4LQI verleenden service met het doorkuespeeën van de informatie. Last but not least was daar PA1LOI die zijn 38 jaar oude Saab op weg naar Apeldoorn zag veranderen in een stoommasjien. Hij dacht dat er brand was maar het was het koelvloeistofreservoir dat was los gekomen na al die jaren.

22 oktober 2008 - 2 meter
Opnieuw was PA3CGG de eerste inmelder. Hij was een Amroh-versterker aan het ontmantelen waarbij allerlei lekkers vrijkwam maar ook druipende elco's. Bij PE1HOY waren twee luisteramateurs actief. Dat zijn de mannen die in december met de Novice-cursus aanvangen. PAøKJB durft geen 2 x 220 V op een taperecorder te zetten uit angst voor kortsluiting. PA1LOI had naar Kunst en Kitsch gekeken en gebruikte dat als excuus om zich laat in te melden. Nog bonter maakte PE1DHR het die, volgens eigen zeggen, met een soldeerklus bezig was. Zijn doel was om mobi's geschikt te maken voor 50 t/m 70 MHz; dual banders zogezeit.

19 oktober 2008 - 6 meter
PA3CGG had veel in 23 cm gerepareerd en verbouwd tijdens zijn vrije dagen. De optredende verhitting van een oude elco in een vijftiger jaren voeding van de rondeleider wordt volgens hem veroorzaakt door lekkage wegens ouderdom. PAøTLX heeft zijn counter aan de 10 MHz standaard gehangen en is op zoek naar 10 pF zilver mica's voor niet-te-duur. PH1DTC heeft wegens het mooie weer zijn Slappe Arnold naar buiten gestoken. PA1LOI had een rib gekneusd tijdens schilderwerkzaamheden waardoor zijn XYL hem als dom beoordeelt. Hij meldde nog dat hij het Indianenbos in gaat. PE1DHR kon tot zijn niet geringe spijt geen brom op PI4ASV waarnemen. Hij opperde overigens een uitstekend idee om een "Hands-On" scope-avond te houden. PE1JAS was zijn surplusspullen aan het opwarmen zodat de elco's nog een tijdje mee kunnen. PE1PAZ heeft na de bouw van een ontvanger met spoeltjes van Gyula Kiss de smaak te pakken. Hij gaat verder op dit ingeslagen pad. Tenslotte meldde onze vaste Luistervink PA1CUP zich in. Hij had genoten van het kijken naar de marathon van Amsterdam, die op de Amsteldijk goed te bekijken was.

15 oktober 2008 - 2 meter
PAøKJB beet de spits af en meldde daarna dat hij alle andere inmelders kon horen. Hij bedankte Louis voor het geduld in de brievenbus. PA3CGG stuurde maar liefst 1 W naar zijn antenne die met een gain van 10 dB bij iedereen een dik signaal neerzette. PE1DHR verklaarde tot zijn grote genoegen dat hij een zeer lichte brom kon waarnemen op het signaal van PI4ASV. Maar ja hij had dan ook pannenkoeken met Grand Marnier gegeten in een pannenkoekenhuis met 6000 kinderen.
PE1HOY heeft maar liefst 4 QRPieters die aan radio willen doen. Binnenkort beginnen 2 van hen aan de Novicecursus en gaat nummer drie knutselen aan een passieve ontvanger met permeabiliteitsafstemming. Alle vier lagen ze in bed de ronde te beluisteren en zo hoort dat ook! TS-700SPA1LOI had moeilijk werk gedaan. Voor het opslaan van 30 LP’s had hij driekwart meter nodig gehad waarbij hij kwijlde en likkebaarde. PD5CDS werkte met zijn nieuwe aanwinst, de TS-700S van Kenwood. Hij had een timerschakeling gebouwd waarbij een weerstand loeiheet werd. PE1JAS had geen tijd om koffie te halen maar vindt zichzelf normaal. Moet kunnen ... toch?

12 oktober 2008 - 6 meter
Als eerste meldde PAøTLX zich in. Hij was in huis bezig geweest met en GPS-ontvanger. Daarnaast vroeg hij zich af of een referentieoscillator 10,000000000 MHz dan wel 10,000000001 MHz leverde. Omdat de QRO-set van PE1DHR nog steeds een charmante brom meestuurde ging hij over op een QRP-vermogen van 2,5 W. Hij heeft iets met een kat in een doos en is bij anderen in dienst als bouwvakker. Ook PA1LOI is bouwvakker geweest maar heeft in een vorig leven ook brandweerspullen verkocht. Hoewel hij buikkramp heeft wil hij toch acceptabel overkomen hetgeen lukte na het omschakelen van zijn gehoortoestel. PA3CGG heeft een TR-2300 omgebouwd. Daarnaast komen er bij hem binnenkort FACON condensatoren en andere nostalgische AMROH-onderdelen vrij waar de rondeleider veel belangstelling voor heeft. Als laatste kwam PE1JAS in de ronde waarbij hij nog eens bevestigde dat zijn V2000 echt op het dak stond. Zou het dan toch waar zijn?

8 oktober 2008 - 2 meter
Omdat Geert maar niet kwam, nam na 5 minuten Carl PD5CDS het heft maar in handen. De eerste inmelder was Marcus, PE1HOY . Hij was wat ruiserig maar verder goed te nemen. Als tweede Richard, PA3CGG,die de oscilloscoop van Pim PAøTLX had gerepareerd. Daarna kwam PE1PAZ die ook bij de DDA was geweest en aan Louis vroeg of Geert nog spoelen vanuit Wormerveer had meegenomen. Daarna volgde PA1LOI die zijn gebroken etanietschotel aan het maken was. PAøTLX was er ook en vroeg aan Richard wat nu het probleem was bij de oscilloscoop. Tegen het einde nam PA1LOI de pet over omdat ik naar bed moest.

5 oktober 2008 - 6 meter
PA1LOI was de eerste inmelder en was op zoek naar een geschikte dummy load voor zijn QRO-zender. Hem werd geadviseerd om op de Dag Voor de Radio Amateur op 25 oktober a.s. in Apeldoorn goed rond te kijken. PA3CGG had een all mode TRX  voor 2m bij Carl afgeleverd waar dat jongmens erg blij mee was. Zelf had hij een Reuze Tuner met opmerkelijk goede resultaten in gebruik genomen. Terug uit de VS was PE1DHR in de ronde. Hij verhaalde over zijn reis van 3 weken die samenviel met de crisis in de financiële wereld. Als laatste kwam PE1JAS met 2,5 W in zijn V2000 in de ronde en zette daarmee bij de rondeleider een negenplussignaal neer. Dat we dat nog mochten meemaken ... toch?

1 oktober 2008 - 2 meter
PI4ASV lag deze keer in de buurt van de brandweerkazerne bij PD5CDS omdat Geert een draaibank moest ophalen. De eerste inmelder was PA1LOI die loeihard binnenkwam. Hij was bezig geweest het balkon te laten schilderen. Even later kwam ook PA3CGG die erge last had van ruis tot S9 in verband met statische regen. PE1JAS was ook weer van de partij. Eerst met een Kenwood en daarna met een Storno met de V2000 eraan. PAøKJB werd door mij niet gehoord maar Richard wilde wel voor relaisstation werken. Ook werd PD1ASI Peter uit Mijdrecht gehoord maar omdat er een betonnen blok voor mijn neus staat kon ik hem maar nauwelijks nemen. PE1JAS nam hier de relaisstation-functie over zodat ik toch het een het ander kon horen.

28 september 2008 - 6 meter
Deze ronde stond in het teken van de radioonderdelenmarkt De Lichtmis. PA3CGG was er ook heen geweest en vond het wel gezellig maar niet te druk. Toch waren ook hem de lege kramen opgevallen. Hij had de hand weten te leggen op een flinke hoeveelheid coaxkabel voor niet-te-duur.
PA1LOI heeft gedaan wat hij kon (!). Hij heeft een oude plug van zijn kabel afgehaald zodat de nieuwe er op kan komen. En dan kan hij binnenkort met een QRO-vermogen van ruim 700 W in de lucht komen hetgeen met angst en beven tegemoet wordt gezien. PH1DTC was niet in Meppel, maar was naar een dumpzaak in de IJmond geweest. Bovendien had hij een bezoek gebracht aan de 540-groep. Last but not least kwam PAøTLX in de ronde die bedremmeld meldde dat hij even was weggedommeld en met interesse de verhalen van De lichtmis had gehoord. Niet veel inmelders maar wel veel uitwisseling van informatie.

24 september 2008 - 2 meter
De eerste inmelder was PD5CDS die met terechte trots meldde dat hij met een 8+ voor wiskundig rekenen de beste van de klas was geweest. Hakkelend maar ook met een brok in de keel was PAøKJB de volgende inmelder. Hij heeft tandwielproblemen in zijn SEM 25 waardoor hij voorlopig niet in de zesmeterronde kan komen.
PAøTLX ondervindt slechte condities in het gebied van de ultra korte golven en was verrast door een mailtje van Bert vanuit de VS. PA3CGG heeft een FT-225 van nieuwe FETjes voorzien waardoor het beest beter is geworden dan de oorspronkelijke specs. In de versterker van Louis struikelt hij over rotte condensatoren en gebroken weerstanden.
De laatste inmelder was PE1HOY die in Friesland ruimte zag voor antennes. Hij hoort iemand brommen; moet kunnen ... toch? Een kleine maar wel gezellige ronde.

21 september 2008 - 6 meter
Het was erg stil toen de rondeleider zijn oproep deed. Als eerste meldde PH1DTC zich in. Hij had zijn Slappe Arnold wegens het mooie weer uit het raam gestoken. Daarnaast was hij met zijn trekontlasting aan het worstelen. Zo’n mededeling komt wellicht wat onsmakelijk over maar moet kunnen ... toch?
PA1LOI had Andere Tijden bekeken en was daardoor wat verlaat. Gelukkig werd hij op tijd door zijn beer Jack tot de orde geroepen. PA3CGG hield een lezing over zijn reparaties hetgeen zeer op prijs werd gesteld mede omdat hij de laatste inmelder was. Diep in de ruis probeerde zich nog een station in te melden maar daar was helaas niets van te maken. Met drie inmelders was dit een historisch klein aantal inmelders.

17 september 2008 - 2 meter
Een 402-spoelPAøTLX bewaakt de prijsontwikkeling van de 9 V-batterijen die de pan uit rijst. Voorts heeft hij een jaar lang toegang verdiend met het insturen van een leuk idee naar www.mods.dk. Hij vroeg informatie over een bericht wat over Camras ging.
De schoolcijfers van PD5CDS zijn stabiel en aan de goede kant van de streep. Toch ging hij eerder zwaaien i.v.m. een overhoring Engels die hem de volgende dag ten deel valt. Hij had zich zondag ingemeld bij PI4VRZ via de 300 m hoge antennes in Lopik.
PE1PAZ komt een half jaar niet in de 6 m-ronde wegens het volgen van danslessen; moet kunnen ... toch? Hij was op zoek naar 402-spoelen en werd op zijn wenken bediend.
PAøKJB werkte met een T-813 en had geen problemen. Bij PE1HOY zitten boven twee Heeren. Of sommigen van ons toch extra worden bedeeld ...

14 september 2008 - 6 meter
PAøTLX was bezig geweest met verfrestauraties aan een Kenwood-toestel. De kleur grijs bleek in een Talenstubetje verkrijgbaar te zijn. Gezien de geringe benodigde hoeveelheid,  gaf hij de tip om de XYL in de winkel aan de verf te laten ruiken en zo op de punt van de neus voldoende verf mee naar huis te nemen. PA3BFK was met het mooie weer naar Radio Kootwijk geweest en had genoten van de architectuur van het gebouw. Bovendien was er een special event station in het afgelopen weekend actief vanuit deze locatie. PAøKJB zette een zeer ruiserig signaal neer en ontving ook veel ruis. PA1KW was zeer gelukkig nu er op zijn dak een V-2000 en een doubletantenne is aangebracht. Hij hoort stations uit Japan, de VS en Chili. PE1BSB had net als de rondeleider kennis genomen van de ballonvossenjacht. Met name de TV-beelden vanuit de ballon van Nederland waren erg fraai te bekijken op het Internet. Last but not least was daar PA1LOI die Kas onder de ruis had gehoord, aan "Radio gerelateerde dingen" had gedaan, en minder gaat eten in de verwachting dat hij dan een minder breed signaal gaat neerzetten. Kortom ook deze ronde was weer een botsing van Meesterbreinen.

10 september 2008 - 2 meter
Met een uitstekend signaal opende PE1JAS de ronde. Later werd dat signaal nog beter. Wat moet dat worden als dat al vele jaren durende antennebouwproject wordt voltooid met 60 jaar oude pluggen. Of wij dat nog beleven … ?
PA3CGG wil wel de witte jas van Dokter Blan aan maar een witte baard en een kale schedel gaan hem wat te ver. Toch is de trx van Louis aan de beterende hand na zijn ingrijpende VFO-operatie. Hij had maandagavond genoten van de voordracht van Gyula Kiss. PE1HOY vond de velddag zeker geslaagd en dat vonden zijn QRPieters ook. Als ze al niet met radio bezig waren dan wel op het internet in de bus van Paul. Wellicht komt er eentje de N-cursus volgen bij de rondeleider. PD5CDS had zich zeker vermaakt tijdens de velddagen maar had nu zijn hoofd vol Engels omdat hij donderdag weer een schriftelijke overhoring had. Dat was dan ook de reden dat hij als eerste zwaaide. PAøKJB had geen huiswerk en had er dus maar wat antennes bijgemaakt.
Tijdens de ronde werd het station ON4AQB gehoord vanuit JO11mg. Na de ronde heeft PA7ZEE een QSO met dit station gemaakt. Er waren dus condities, vermoedelijk door temperatuurinversie.

7 september 2008 - 6 meter
PAøTLX was de eerste inmelder en had wat flarden gehoord van de velddag. Hij was geschokt om in zijn destijds dure HP-scoop onderdelen van Hitachi aan te treffen. PA3CGG heeft moeite om de juiste stand van zijn negenstandenmicrofoonomschakelaar (3 x woordwaarde) te vinden. Er begint steeds meer leven te komen in de trx van Louis, zo meldde hij monter.
PE1DHR, ook zonder roepletters herkenbaar wegens de fraaie brom die met handoplegging vrijwel verdween, verhaalde over de BBQ en zijn digitale stappen in radioland aan de hand van Lex. De BBQ was een maatje te groot voor de worstjes waardoor Bert’s haarbegroeiing, op zijn handen, werd aangetast. PE1PAZ was verantwoordelijk voor de regen op zondag en was bezig geweest met een VHF-tunertje. De vaste luistervink PA3CUP kon alle stations horen wat ook weer een unicum was. Las but not least was daar William PE1BSB die zich alleen wilde inmelden wat ook lukte want er kwamen gen inmelders meer bij.

3 september 2008 - 2 meter
Na het zomerreces, met toch ook wel gezellige rondes, kwam PI4ASV stipt om 2100 in de lucht. Als eerste meldde PD5CDS zich in. Hij was afgelopen zaterdag naar Bad Bentheim geweest en ging na de ronde nog zijn Engels voor school leren. HP 54600AHij had vorige week PAøTLX gewerkt die zich na hem inmeldde. Het laatste station werkte bij die gelegenheid met een QRPp-vermogen van 10 mW. PAøTLX zoekt hulp bij de reparatie van zijn scoop HP54600A.
PA/G4LQI zat in een soort windtunnel op de 8e verdieping en had PPT-problemen met zijn porto. Hij keek uit naar de BBQ tijdens de komende velddagen. PE1HOY was via de repeater van Amersfoort in de NAFRAS-ronde geweest. Hij komt zaterdag met zijn QRPieters ook experimenteren op de velddagen en neemt voor de nacht passende verlichting mee. PE1PAZ was terug van een vakantie aan de Moezel en kan zaterdag door een verjaardag niet komen, tot zijn spijt, maar zondag komt hij wel. PA3CGG deelt met de rondeleider het gevoel van door veel ervaring naar een fout te worden geleid. Dat helpt bij de reparatie van de spullen van Louis. Als laatste was PAøKJB in de ronde met een van zijn T-813’s. Hij vermoedde een probleem met een onderdeel van zijn antennepark maar dat bleek mee te vallen.
Een gezellige ronde die ook werd beluisterd door PA3ENL die na de zwaaironde ook nog even zwaaide.

4 juni 2008 - 2 meter
De locatie van PI4ASV was deze week weer in Ouderkerk a/d Amstel. De eerste inmelder was PD5CDS die daar hemelsbreed minder dan 2 km vandaan woont. Dit zeer 'radioactieve' juniorlid is in de korte tijd van zijn registratie als N-amateur al een behoorlijke operationele ervaring aan het opbouwen. Als tweede kwam vanuit Aalsmeer PD1SAM, ook al een juniorlid, bij PI4ASV binnen. Met een porto binnenshuis werd hij gehoord tot in Alphen a/d Rijn. PA3CGG was samen met PE1DHR QRV in een soort tandemkano. Er werd daar druk geknutseld en gehandeld waarbij per ontvangst-dB werd afgerekend. PA3ALG was drukker met de nieuwe site dan dat hij anderszins met Radio bezig was. Ook hij kon vanuit Amstelveen Noord PD1SAM goed nemen. Als laatste kwam PE1JAS in de ronde. Hij meldde dat hij drie zich verdacht ophoudende mannen bij een school in Westwijk had waargenomen. Het toeval wilde dat amateurs zich daar stonden voor te bereiden op het geven van radiolessen op de basisschool ter plaatse.

1 juni 2008 - 6 meter
Vanuit Alphen a/d Rijn was PA3CGG de eerste inmelder. Met zijn 40 m hoge antenne fungeert hij vaak als uitkijkpost voor PI4ASV hetgeen zeer op prijs wordt gesteld. Met zijn 10 W zette hij een vijfnegenplussignaal neer bij de rondeleider. PA4LEO was de volgende inmelder. Hij meldde dat de 10 m-band soms weer open is. Na een bezoek stelde hij vast dat de radio-onderdelenmarkt in Beetsterzwaag een leuke markt is. PE1PAZ was een beetje zwak maar na een zwiep aan zijn antenne kwam hij toch met 5/5 binnen. Na nog een zwabber werd dat zelfs een 5/9+. PAøKJB kon verschillende stations horen maar was daarna opeens verdwenen. PE1CVJ was in het Prachtige Dorp Vijfhuizen geweest. Tijdens de ronde was hij aan het solderen t.b.v. de veldagen. Vanuit Houten kwam PA5B in de ronde. Hij werkte met een FT-857 transceiver en een V-2000-antenne. Met een 3/3-rapport was hij voor PI4ASV nog net te nemen. Door vliegverkeer ontstond langzame QSB waarin zijn signaal klom naar een 5/8. Die 6 m-band blijft verrassen.

Junior Operator Carl 2008 - PD5CDS28 mei 2008 2008 - 2 meter
Om onverklaarbare reden is de 2m-ronde enigszins in het slop geraakt. Ons jeugdlid Carl, sinds 16 april j.l. 'vergunninghouder' PD5CDS, wil daar best verandering in brengen en leidde voor het eerst en op voortreffelijke wijze de ronde, inclusief verslaglegging:

Stipt 2100 ging ik als PI4ASV op 145,400 MHz roepen, maar er was niemand die reageerde. Om 2110 kwam Richard PA3CGG als eerste inmelder en vertelde dat hij van een 3-band receiver een module onderzocht had.
Om 2115 hoorde Richard PD4HB vanuit Medemblik roepen. Bij mij was hij niet te nemen zodat Richard als tussenbrug moest gaan werken. Af en toe was PD4HB even te horen maar zakte toen weer in de ruis. Om 2135 riep ik voor de laatste keer of er nog inmelders waren en o wonder, o wonder, reageerde PA3ALG die ons had horen praten.
Om 2148 maakte ik een eind aan de ronde (PD4HB had problemen en was al eerder genoodzaakt QRT te gaan), omdat ik anders problemen zou krijgen met mijn vader.
Het was een kleine maar gezellige ronde en ik hoop dat er de volgende keer wat meer inmelders zullen zijn.
73 de PD5CDS

Betonijzer aan de mastvoet gelast ... ... en doorverbonden met de bewapening van het 'looppad'.De problemen bij PD4HB bleken achteraf mee te vallen: een geactiveerde VOX (hetgeen PA3CGG al vermoedde). Na de ronde heeft hij nog van gedachten kunnen wisselen met PA3ALG over zijn in aanbouw zijnde antennemast.
De toegezonden foto’s laten geen twijfel: Hildo pakt het groots en gedegen aan. We horen graag over zijn vorderingen in volgende rondes.

25 mei 2008 - 6 meter
In het huisje aan de Poel waar de muggen dansen, was PE2MD met het regenachtige weer aan het klussen geweest. Hij is liever buiten bezig maar soms gaat dat even niet. Hij gebruikte een andere microfoon waardoor de inmiddels vertrouwde brom ontbrak…..toch even wennen…
PE1PAZ kijkt uit naar het mooie weer om de antennes op het dak te gaan zetten. Hij was er in geslaagd om een fraaie en ook nog goed werkende 1:4 balun te maken. Omdat er zware onweersbuien worden verwacht de komende week zal hij voorzichtig aan doen. Door een elektrische energieonderbreking was PA4LEO laat klaar met het avondeten omdat er elektrisch wordt gekookt. Hij vertelde enthousiast over het Nokia-project. PE1DHR was nou juist zo benieuwd hoe het ging met dat project dus goed dat er een zesmeterronde is waar je dat allemaal kunt horen….toch? Hij was naar Brabant geweest en had van vele onderdelen microfoons, Condors en koppen samengesteld. PAø0KJB kan ons allemaal horen als de Ruis wegblijft maar kwam later niet meer terug in de ronde….toch Ruis opgedoken? Vanuit het prachtige Dorp Vijfhuizen was daar PAøSNY die “Van Plan Is Orde Op Zaken Te Stellen In De Shack”. Het vermoeden rijst dat dit slechts zal gebeuren als zijn XYL dwangmiddelen gaat gebruiken. PE1CVJ net terug uit Zwolle, deed een oproep voor CW-operators op onze velddagen op 7- en 8 juni a.s. Voorts deelde hij nog mee dat a.s. donderdagavond geoefend gaat worden met elektronisch loggen in laptops die d.m.v. een draadloos netwerk met elkaar verbonden zijn.
De HartKit 2000 van PA3ALGVoor de eerste keer kwam PAøCHN vanuit het centrum van Zwanenburg in de ronde. Hij werkte met zijn eigen Hartkit 2000 waarvoor hij nu de 6 metersectie had gebouwd. Hij kreeg goede rapporten van een ieder ook van PA3CGG die zich als laatste inmeldde. Deze Amateur had aan 23-modules gesleuteld en het aardsysteem in zijn shack voltooid. Dit bleek noodzakelijk te zijn omdat hij regelmatig op een onpretiige wijze het Wonder van Elektriciteit lijfelijk had ervaren. Een grote ronde met veel gezelligheid. Na afloop werd nog op dezelfde frequentie in de mode AM gewerkt zodat PAøCHN ook dit kon testen.

21 mei 2008 - 2 meter
Als eerste inmelder was daar PD5CDS die werkte met een zeer recent gekregen Condor waar hij inmiddels al een hoop verbindingen mee heeft gemaakt. De antenne is een Slappe Arnold die ongeveer 6 m boven tuinniveau in een houten antennemastje is gehesen. PH1DTC vanuit Hoofddorp was eveneens met een Slappe Arnold in de ronde maar die was uit het zolderraam gestoken. Hij kon PD5CDS goed nemen ondanks dat er tussen hen een massief flatgebouw stond. Voorts was hij bezig geweest met een lekkende koelradiator waarvoor een autoradio uit- en weer ingebouwd moest worden maar wat tot succes leidde. PA3CGG hoorde tot zijn vreugde dat er een tweemeterronde was en was met 23 cm spullen in de weer geweest. Omdat de rondeleider PA7ZEE instortte, nam PD5CDS met verve de Rode Pet over en sloot de ronde keurig af.

18 mei 2008 - 6 meter
PA4LEO was de eerste en hij vertelde weinig aan Radio te hebben gedaan door drukte op het werk. Hij was wel bezig met het decoderen van SSTV en had er wat vragen over. Later werd hij op zijn wenken bediend en meldde hij nog dat PAøBDC liet weten niet in de ronde te komen wat toch jammer is….toch? PE1PAZ was met een verticale driebander aan het stoeien geweest waarbij hij aanvankelijk de SWR maar niet goed kreeg. Na het aanbrengen van radialen lukte het beter met een SWR van < 1,5 op alle drie de banden. PH1DTC had zijn vingers blauw gedraaid aan de knoppen van zijn SEM om maar wat te horen van de SEM-dag in Edam zonder iets te horen waarna hij de pijp aan Maarten gaf die zich inmeldde als PE2MD. Nog steeds met de VD-dipool en 10 W zette hij een uitstekend signaal neer met een nauwelijks te horen brommetje. Dan was daar het maritieme station PB1PCH vanuit Amsterdam die verwees naar zijn website waar onder andere scouting en ATV te zien zijn.
Naar Delfi-siteLast but not least kwam PC1D in de ronde die de antwoorden had op de SSTV vragen met de frequenties 3.735, 7.043, 14.230 en 21.340 MHz en later het protocol M1 doorgaf. Hij was er in geslaagd om de telemetriesignalen van de Delfi C3 te ontvangen en ook het volgen van deze satelliet lukte goed.
Kortom opnieuw een informatieve en gezellige ronde.

14 mei 2008 - 2 meter
De eerste inmelder in deze tweemeterronde was PA3ALG die “aan de achterkant zat te knoeien met de kans om het verkeerde gat te nemen, maar omdat er geen rook uitkwam het toch wel goed moest zijn”. Ook de volgende inmelder PE1DHR had zo zijn problemen. Hij werd geteisterd door een printboorknieblessure die hij maandagavond had opgelopen op de afdelingsbijeenkomst tijdens het boren met de daar aanwezige printboormachine. Bovendien kan hij het repeaterfilter niet vinden. Sommigen van ons hebben echt met tegenwind te maken. Wellicht helpt het volgende scheepsgezegde: “Met tegenwind moet men laveren maar wie veel drinkt zal het ook wel leren”. PA3CGG schrok er van toen hij Geert hoorde op 2 m. Hij heeft inmiddels weer het gevoel een shack te hebben omdat alles weer is opgesteld al dan niet met glimmende frontplaten. Voor de eerste keer in de ronde was daar PD5CDS die met een porto vanaf de bovenverdieping van de galerijflat werkte en bijna iedereen kon nemen. Er was iets met water en een vader waardoor hij snel verdween na het einde van de ronde. PH1DTC werkte met een Condor en de Slappe Arnold fluks uit het zolderraam gestoken. Dat kon mede omdat het ter plaatse 29 graden C was. Na sluitingstijd kwam PA3ENL melden dat zij had genoten van onze ronde.
Ja het was ook gezellig.

4 mei 2008 - 6 meter
Het was lekker warm in de shack op een van de eerste mooie voorjaarsdagen.
PA3CGG deed het rustig aan. Hij was wel aan het solderen geweest en had kans gezien om oude bekenden onder zijn spullen weer op te graven. PA4LEO is echt met antennes aan het experimenteren. Hij gaat daartoe over een sloot, een geluidswal op, spant dan draden van 50 m lengte waar voorbijgangers meewarig naar kijken (gelukkig houdt mijn man duiven) en gebruikt de verwarming als tegencapaciteit. Toch is hij nog met onderzoek bezig om de tegencapaciteit te verbeteren wat gezien de bodemgesteldheid ter plaatse niet eenvoudig lijkt.
PH1DTC had een dumphandel bezocht en contact gehad met de groep van Keep them Rolling. Tsja, als je door het Groene virus besmet bent is dat het gevolg….toch? PAøKJB kan PI4ASV goed nemen maar heeft wat last van een rijdende en stilstaande storingstrein.
PE2MD was bezig met buitenwerk toen hij vanaf de brug bij het huisje aan de poel de stem van PA7ZEE hoorde. De laatste werd gastvrij onthaald en ging daarna weer verder met zijn tocht naar een plek waar hij Club-van-Draadje-activiteiten wilde plegen. PAøSNY vanuit het Prachtige Dorp Vijfhuizen had een lastige storing doordat een radiaal van zijn V2000 tegen de dipool tikte (hier zijn beeldverhaal als PDF). Hij gaat wel naar Milaan maar kan niet aeronautical uitkomen. Een mens kan ook niet alles hebben.

27 april 2008 - 6 meter
Vanuit het huisje aan de Poel waar de eerste muggen zich manifesteren was PE2MD QRV. Eerst met laag vermogen en vervolgens met hoog vermogen en een brommetje. PA4LEO – Low Earth Orbit – wacht met spanning de lancering van de Delfi C3 af. Op het moment dat dit verslag wordt gemaakt is de lancering succesvol verlopen. Hij was vol lof over de aftrap van het digitale project van de afdeling en gaat alle sessies proberen mee te maken.
SEM 25PH1DTC heeft niets aan de Hobby gedaan en kon het andere station met de SEM 25 niet horen. Hij maakte melding van een SEM-evenement op zondagmiddag 18 mei in het Fort Edam aan het Oorgat in Edam, aanvang 13:00 uur; zie ook http://hamradio.nikhef.nl/afdeling/waterland/.
PAøKJB heeft aan de knoppen van zijn SEM 25 gedraaid met een uitstekend signaal als gevolg. Later werd dat weer minder. PA3CGG is weer een klein stapje verder met het inrichten van zijn shack. Omdat hij na een drukke week moe was gingen de krulspeldjes in zijn lokken vroeg in. PAøSNY had middels een “Heldere Ingeving” nog juist op tijd in de gaten dat er op zondagavond een ronde was op 6 m. Hij gaat eerdaags weer iets met een Airbus 330 doen en probeert als Aeronautical Stabiel QRV te zijn. Houdt daarom zijn site http://www.qsl.net/pa0sny/SNY-AM.html in de gaten! Met snelheden tot ver boven de 150 km/h had hij zich gehaast om nog een flink stuk van de zesmeterronde mee te maken. Helaas sloot de rondeleider ver voor sluitingstijd omdat alle informatie al was uitgewisseld. Heel begrijpelijk was PE1DHR in zijn draaideur QSO daar uiterst teleurgesteld over.

20 april 2008 - 6meter
De rondeleider deed aan het begin van de ronde verslag van de examens van afgelopen woensdag (100% van onze cursisten is geslaagd!) en van de daaruit voortvloeiende reportage van het jeugdjournaal die zaterdagavond werd uitgezonden. Voor wie dat gemist hebben is er een herkansing: http://player.omroep.nl/?aflid=6918961
Bijzonder is dat onze twee juniorleden van 12 jaar ook zijn geslaagd. Hun roepletters zijn inmiddels geregistreerd: Carl PD5CDS en Samuel PD1SAM.
PAøKJB was de eerste die feliciteerde met het behaalde resultaat. Hij heeft een eigen binair systeem: 1, 2, veel, en werkt daar al zijn hele leven mee. PA3CGG heeft weer verder aan zijn shack gebouwd en gaat de rondeleider blij maken met 50 jaar oude Amroh-onderdelen. PA4LEO meldt dat de Delfi-C3 software beschikbaar is; zie verslag 13/4/08 voor een link naar dit project.  PA1LOI wil meer dan 100%, is aan het schuiven en meent dat we er met z’n allen wel komen. PE2MD is bezig met Winradio en ontvangt daarmee van 500 kHz tot 1300 MHz. Voorts had hij op de zwarte markt in Beverwijk voor 10 euro een universeelmeter met veel extra functies aangeschaft . PB2BN had samen met zijn kleinzoon naar het jeugdjournaal gekeken. Zijn kleinzoon gaat naar dezelfde klas op de middelbare school als Samuel en weet nu hoe of die er uit ziet. PA3ALG ging met de benen op tafel in de ronde positieve inspiratie opdoen. Hij meldde dat de site van onze afdeling is aangepast zodat alle informatie van de goede oude VERON-site nog steeds beschikbaar is.

13 april 2008 - 6 meter
Een verkouden PA3CGG in een gevulde shack was de eerste inmelder. Het 6 m-spul was als eerste in de nieuwe shack geïnstalleerd, en zo hoort het ook….toch?  Bij PAøKJB was Rob PA1BQN op bezoek geweest. PA4LEO was met verbindingen bezig geweest waaronder via Echolink. Voorts wees hij op de komende lancering van de Delfi-C3 satelliet; zie ook http://www.delfic3.tudelft.nl/ . PH1DTC meldde zich in met de SEM-35 met een 22 W-eindtrap waarmee hij een keurig signaal neerzette. PA1LOI heeft zich ondanks nare medische zaken behoorlijk ingehouden hetgeen te prijzen valt. Last but not least was daar PE1DHR (verlaat door de generale repetitie van het aanstaande kerstdiner?) die bezig was geweest met de ATF II-repeater en samen met Peter JAL de FT-817 van Lex weer tot leven had gebracht. Hulde!

6 april 2008 - 6 meter
De eerste inmelder was PA4LEO die met een 6-/10 m stick als antenne werkte en daarmee een uitstekend signaal neerzette bij PI4ASV in Ouderkerk. Hij had een 23 cm antenne op Haarlem gericht en wees op berichten in de Staatscourant die blijkens een bericht van PB2T op www.veron.nl onjuistheden bevatten. Op http://www.70mhz.org/ is nieuws te bekijken over nieuwe ontwikkelingen, zo vertelde hij, waarvoor dank. PE1DHR experimenteerde met zijn vermogen en ging vervolgens 5 kHz QSY hetgeen toch ook als een experiment moet worden opgevat…toch?
PH1DTC heeft zijn antenne uit het raam gestoken omdat de meteorologische omstandigheden dat even toelieten. Het signaal van PE1PAZ kwam bij PI4ASV beroerd binnen. Beide stations waren verticaal gepolariseerd, althans de antennes. Nadat PE1PAZ overschakelde op een horizontaal gepolariseerde antenne kwam het signaal 5/9 plus binnen! Hij was bezig geweest met allerhande geslaagde radioactiviteiten. PA3BFK (Stadsdeel Zeeburg zelf) was na afwezigheid ook weer terug in de ronde. Vanuit Velserbroek meldde PA4JV zich in. Hij werkte met de FT-950 en zette een 5/8-signaal neer in Ouderkerk. Vanuit het bos bij Spaarnwoude kwam het duo PA1LSM-PE5ED/m ook in de ronde.
PC1D had aan zijn mike gain geknutseld waardoor hij eerst de microfoon oraal tot zich moest nemen om verstaanbaar te zijn. Hij is met verschillende programma’s bezig met ATIS en AIS, zijnde scheepvaartidentificatiemodes (3x woordwaarde?). In zijn achtertuin heeft hij zijn draden zo weten te spannen dat er 20 m in de lucht hangt waardoor er meer kan worden ontvangen. PA3ECT vanuit Zunderdorp verwees voor zijn Harris RF-280 naar www.pa3ect.nl. Deze militaire set werkt van 1,5- tot 80 MHz in diverse modes. PA3CGG heeft zijn nieuwe shack ingewijd……….meer willen we daar niet over zeggen.
Omdat de FT-817 moeilijk deed is PE1CVJ in de ronde met de FT-847 en was daarmee de laatste inmelder van een leuke en informatieve ronde.

16 maart 2008 - 6 meter
Het ging over de radiovlooienmarkt in Rosmalen en vaak over aangeschafte spullen maar vooral over stinkende medeamateurs.
In een gezellige zesmeterronde was PAøSNY vanuit het prachtige dorp 5huizen de eerste inmelder. Hij was niet in Rosmalen geweest maar beloofde dat later meer dan goed te maken. Hij had metingen aan de FT-987 gedaan om de afwijkingen van de S-meter te documenteren. Hij was zo aardig om die resultaten te willen delen met anderen: zie hier (zipped Excel- en Word-bestand).
PE1PAZ was ook naar Rosmalen geweest en had Kas meegenomen. Naast verschillende aankopen te hebben gedaan, had hij ook vele bekenden gesproken. PH1DTC had de antenne uit het zolderraam gestoken en had aan een vliegtuig zitten prutsen, althans aan een Collins 618T3 daaruit. Hij werd door PAøSNY voor informatie verwezen naar het KLM-net op 144,775 MHz tussen 10:30 en 14:00. PE1DHR vond het te druk maar had toch veel gekocht voor weinig, daarbij geholpen door zijn vrienden. Hij vond dat je minstens eens per 6 weken schone kleren aan moet trekken. PA3EOT had zich lang niet ingemeld in deze ronde en maakte dat goed met lange doorgangen. PE2MD kwam QRP in de ronde omdat anders de TV kuren ging vertonen. PE1CVJ zou graag wat meer tijd voor de hobby hebben. Hij had last van het Beukennootjessyndroom – ik heb het ergens netjes opgeborgen maar waar was dat ook al weer? Na sluitingstijd stak PE1JAL nog zijn kop om de hoek van de deur om even gedag te zeggen hetgeen altijd op prijs wordt gesteld.

9 maart 2008 - 6 meter
De rondeleider was nog niet uitgesproken en daar was PAøKJB al in de ronde. Hoe hij die timing realiseert, waar zelfs geen ruimte is voor een microbe om in de kier naar binnen te komen, is een raadsel. Hij meldde dat de storing is gevonden maar nog niet is opgelost. PA4LEO uit Hoofddorp vond dat Bert een prima waarnemer was tijdens de afwezigheid van Geert en dat werd door anderen ook beaamd. Mede omdat er veel wind werd verwacht ging hij na de ronde zijn antenne opruimen in de regen.
R7100Bij PE1PAZ valt soms een draadje van de voeding er uit, hij is een tuner aan het bouwen en zoekt een transistor 2SC3240. Terug vanuit Ulvenhout was PE1DHR ook present. PE1JAS hield het kort maar niet zo kort als de rondeleider had begrepen. Vanuit het prachtige Abcoude deelde PA3DLP mee ook ondeugende ansichtkaarten te willen ontvangen met witte papierstrookjes.
De apparatuur is bij PC1D opnieuw uitgebreid. Deze keer met een R7100 waarop nog weer meer valt te beluisteren. Last but not least lukte het om een verbinding tot stand te brengen met Leo PA4LE uit Hillegom. Geert kent hem van de jaren dat zij samen de C-cursus en de morsecursus hebben gedaan bij Afd. Kennemerland. Leo heeft beloofd wat aan zijn antenne te doen en zich vaker in te melden.

7 maart 2008 - 80 meter
KeyPI4ASV kwam precies op tijd in de lucht. Eerst werd tekst over kristallen geseind door Jaap PAøIF op respectievelijk 15- en 18 wpm. Daarna seinde hij: QRU? (heeft u nog berichten voor mij?). Als eerste meldde Erwin G4LQI zich in gevolgd door Geert PA7ZEE. De hele ronde werd geteisterd door veel QRM. Erwin kon kennelijk het QRP-signaal van Geert horen en riep deze op waarop Geert terug kwam. Het signaal van Erwin werd ernstig gestoord waarop Geert alleen maar kort terug kwam met: sri too much qrm.

24 februari 2008 - 6 meter
In deze door PE1DHR geleidde ronde namen de volgende OM’s deel:
PA/G4LQI, Erwin vanuit Amstelveen met een porto-tje bij de liftkoker op de 8e verdieping van zijn flat, hetgeen een duidelijke kokermodulatie opleverde.
PE1PAZ, Mark uit Uithoorn met een groene 3600-set met een bijna smalbandig klinkende modulatie.
PA4LEO, Leo uit Hoofddorp die nog steeds met zijn nieuwe antenne aan het experimenteren is en via de Haarlemse repeater (438.775, shift -7.6) met gebruik van Echolink de hele wereld aan zijn voeten heeft.
PAøKJB, Kas uit Uithoorn, die zijn reputatie als het orakel van Uithoorn meer dan waarmaakte door de schokkende mededeling dat hij nu gestopt was met experimenteren maar alles wel gewoon liet staan.
PH1DTC, Herman uit Hoofddorp die druk bezig was met een “vliegtuigzendontvanginstallatie’’. Een mooi woord voor scrabble.
PE2MD, Maarten uit Amstelveen waar het spookt in het huisje aan de poel als hij met meer dan 10 watt werkt. De TV gaat dan spontaan uit, hetgeen hem door zijn gezin niet in dank wordt afgenomen.
PA3CGG, Richard uit Alphen a/d Rijn, nog steeds in zijn tijdelijke shack, maar het werk schijnt goed te vorderen.

17 februari 2008 - 6 meter
In de ronde waren: PE1PAZ, Mark uit Uithoorn, die na een verhuizing/verbouwing zijn shack weer vol had staan met meuk maar nog geen antennes op het dak had kunnen plaatsen. Hij was prima te nemen met zijn binnenhuisantenne.
PB2BN, Ben uit Amstelveen die zich meteen weer afmeldde. Dat moest verboden worden, hi.
PA4LEO, Leo uit Hoofddorp die honderduit kan vertellen over echolink, waarover later meer, en PH1DTC, Herman uit Hoofddorp.
PA3GJP, Luis uit Amstelveen, onze onvolprezen barkeeper.
PA3CGG, Richard uit Alphen a/d Rijn, die ondanks een ingrijpende verbouwing van zijn flat nu in een soort veredelde bezemkast onder barre omstandigheden en met draadjes tegen het raam geplakt toch op alle banden kan uitkomen.
PA3DLP, Ernest uit Abcoude en PE1BSB, William uit Aalsmeer, ondanks de verloren radiaal van zijn 6 meter GP nog steeds het hardste station in deze locatie. Had hij nu wel of geen jaargangen Electron over? Op 4 april reist hij af naar zijn vakantiehuis op Bonaire om aldaar duik- en andere sporten te beoefenen. Hij stak zijn afkeurende mening over echolink niet onder stoelen of banken.
PE1JAS, Anton uit Amstelveen, die aankondigde nu toch echt binnenkort zijn V2000 op het dak te gaan zetten. We wachten het af.
PAøBDC, Charles uit Haarlem Molenwijk, die ondanks onze gezamenlijke interesses een beetje van zijn voetstuk is gevallen. Hij is namelijk ook zo’n echolink-fan. Brrrr.
PE1CVJ, Lex uit Amstelveen.
PC1D, Dick uit Amstelveen, die zich heel laat meldde en daardoor heel lang moest wachten tot hij aan de beurt was vanwege het grote aantal inmelders.
Er ontpopte zich een discussie over Echolink waaruit bleek dat er in de ronde net zoveel voorstanders waren als tegenstanders, met argumenten zoals: (Charles) “Ik heb met een porto-tje in Haarlem een Zwitser gewerkt die met een porto-tje in de bergen liep. Dat is toch bijzonder”.
Waarop William opmerkte dat dit net zo goed met een GSM gaat en dat het eigenlijk met dezelfde technieken werkt.
Uw rondeleider vindt er ook niets aan, maar is wel van mening dat iedereen de hobby op zijn eigen manier moet beoefenen als je maar lol hebt in wat je doet. Er zijn vele voorbeelden van wat wij doen, tegenwoordig via Pc’s en Internet (Skype, MSN, etc.) eigenlijk veel eenvoudiger te realiseren is. Maar als zendamateur wil je toch de soldeerbout horen roken, de hele tuin vol met draden hangen, van het dak af lazeren als je met een andere antenne wilt experimenteren, van je vrouw en kinderen vervreemden omdat je altijd maar in die shack zit. Dat is pas romantiek.
Er is natuurlijk veel meer over te zeggen maar dat past niet binnen het kader van een rondeverslag.
PE1DHR

10 februari 2008 - 6 meter
In verband met de vakantie van uw reguliere rondeleider nam PE1DHR de honneurs waar en logde de volgende stations:
PA4LEO, Leo uit Hillegom die naast zijn HF sloper antenne een nieuwe antenne er bijgeplaatst had. Een Comet CA350DB voor 6m en HF. Bij een aantal luisteraars maakte de antenne geen verschil maar bij anderen was het juist een enorme verbetering.
PH1DTC, Herman uit Hoofddorp met de bekende groene set en nu met een electret microfoon. Dat was geen verbetering. De meerderheid van de deelnemers vonden de oude koolmicrofoon beter klinken.
PA3DLP, Ernest uit Abcoude die enkele goede tips had m.b.t. de V2000 antenne die uw rondeleider in bruikleen zou krijgen van Richard PA3CGG (zie verder commentaar onderaan).
PAøBDC, Charles uit Haarlem, Molenwijk. Ook zo’n portofoonfreak. Hij had nieuws over het RD40 project en sukkelde met een geëxplodeerde tantaal-C in een Condor C64.
PA3BFK, Bert uit Amsterdam, Stadsdeel Zeeburg, die enkele fenomenale verbindingen had gemaakt op VHF en UHF. Ook zijn aanvankelijk weigerachtige DRM-ontvanger begon tekenen van leven te vertonen.
PAøKJB, Kas uit Uithoorn die iedereen goed kon nemen als de ruis wat minder was.
PE1CVJ, Lex uit Amstelveen die heel trots was op zijn zoon Robert, PD4FUN, die in de PACC contest 48 verbindingen had gemaakt waaronder 19 DXCC entities.
V2000Noot van de auteur:
De adviezen van Ernest waren heel waardevol omdat in de eerste proefopstelling in mijn tuin, met behulp van de analyzer van Ben en van Ben in natura (dank, dank) de antenne niet boven de 49,5 MHz wilde resoneren. Na het uit elkaar nemen van de antenne bleek dat helemaal bovenin, bij de laatste stack een C-tje van 13 pF 500 volt was doorgeslagen. Na vervanging was de antenne prima in het gewenste bandsegment te zetten door de lange radiaal langer of korter te maken. De antenne staat sinds gisteren op het dak. Of hij ook beter werkt dan mijn 1:3 lopende GP kon ik bij gebrek aan tegenstations nog niet vaststellen. Wel ben ik het doorspetteren op 2 meter kwijt. De SWR is dramatisch veel beter: 
50,100 MHz 1:1.5
51,100 MHz 1:1.1
51,500 MHz 1:1.3
51,700 MHz 1:1.5

2 februari 2008 - 6 meter (PA3CGG als rondeleider ad interim)
Deze ronde stond in het teken van zowel een misdaadprogramma beginnend op TV om 21.30 uur, als de vakantie van Geert, onze reguliere rondeleider. De aanwezigen wilden de uitzending niet missen, behalve PA3BFK, die geniet van de digitale eeuw en de videorecorder had voorgeprogrammeerd.
Als eerste was daar Charles, PAøBDC. Hij had aan radio gedaan middels het opknappen van oude portofoons, een liefhebberij waar hij veel plezier aan beleeft. En dat is tenslotte waar het bij een hobby om gaat. PE1DHR meldde dezelfde bezigheid, zij het dat afgelopen middag zijn Portofoon Wizzard-status enigszins schade opliep door weigerende programma's op even weigerachtige PC's. Toen degene waaraan het gedemonstreerd werd was vertrokken, werkte alles weer normaal. Wie riep er Murphy?
Ook KAS, PAøKJB wilde om 21.30 uur naar de TV en eindigde met de mededeling dat hij de rondeleider in de laatste uitzending nauwelijks kon verstaan door een bromstoring.
PA3BFK tenslotte bleef het langst hangen en vertelde dat hij  tussen het studeren door toch heeft genoten van de vele verbindingen op 2 meter en 23 cm gedurende de zeer goede condities in december. Wat te denken van een verbinding met Polen op 23 cm, goed voor een respectabele 1000 km. Gebruik is gemaakt van met name CW en een enkele verbinding SSB.
De ronde werd besloten om 21.40 uur.

27 januari 2008 - 6 meter
PE1DHR was de eerste inmelder. Hij was met digimodes bezig geweest en had ’s middags nog een 6 meterronde op 50.400 gehoord met allemaal groen spul van de SRS – Surplus Radio Society. De koolmicrofoon van PH1DTC geeft ongeveer net zo’n mooi geluid als van PE1JAS.
PAøKJB hakkelt een beetje, kan Hoofddorp niet nemen en heeft zich vrijdagavond opnieuw tevergeefs geprobeerd in te melden in de CW-ronde. Hij had wel alles meegeschreven, een uur lang. PAøSNY was aan het experimenteren met sets en antennes, waaronder de bruine jusantenne, voor het beste resultaat. PE1JAS heeft zijn taak verzaakt; dat is niet zo mooi Anton! Hij vindt het geen weer om zijn Slappe Arnold uit het raam te hangen. PA4NIC werkte vanuit Haarlem met 2 maal 17 meter en kreeg een 5/5-rapport van PI4ASV. PA3CGG heeft de zendhoek er uit gegooid en zit in een ruim bemeten gangkast. Hij had op het venster een antenne geplakt die het uitstekend deed….een bijzondere raamantenne dus.
PAøBDC was op bezoek geweest bij PE1DHR en: Waar over spraken zij? Het was over portootjes en mobi’s en geen korenbloemen blauw. Hij gaf een station een 0/0-rapport dus gelijkspel. PA1LOI is bezig om kleine spoeltjes op een grote band te zetten is daarbij aan het stoeien en heeft geen enkele klacht. Een ernstig vergrijp is toch wel dat hij voortijdig zwaait, het geen hem zwaar wordt aangerekend.
PC1D is ook al bezig met digimodes en heeft een apparaat dat hem al gelukkig maakt maar overweegt een circulaire linksdragende antenne te installeren. PA3BCD vanuit Amsterdam werkte met een HB9CV-antenne omdat zijn Slappe Arnold naar beneden is gevallen en dat niet heeft overleefd. Hij rustte in vrede. Als laatste kwam PAøMKX in de ronde . Hij was zo laat omdat hij een ATU aan het regelen was geweest om te kunnen deelnemen aan deze gezellige en informatieve ronde.
De rondeleider PA7ZEE gaat aan het einde van de week voor een maand naar EA8 en verwacht dat anderen de ronde levend zullen houden.

25 januari 2008 - 80 meter
KeyNa de coderuns meldden PAøLCE en vervolgens Wim PAøCMP zich in. Er werd met een neembare snelheid van ongeveer 16 wpm met mooi seinschrift gewerkt. Als laatste meldde Geert PA7ZEE zich vol trots in met zijn gerepareerde Elecraft KX1. PI4ASV ging na bijna een uur werken om 21:56 lt QRT.

20 januari 2008 - 6 meter
Het leek er aan het begin van de ronde op dat het een mis met drie heren zou worden. PA1LOI was de eerste en had nauwelijks iets te melden. Dat maakte hij bij de volgende beurt helemaal goed waarin hij meldde dat hij Obdam niet kon horen, een Philips bandrecorder het weer deed terwijl hij een riempje in zijn hand hield waar hij ook niet van wist hoe het daar kwam, het geluk van de domme hem ten deel viel en hij dus ging reshuffelen…?
PAøKJB had vrijdag weer geprobeerd zich in te melden in de CW-ronde maar het was ook deze keer niet gelukt omdat hij niet was gehoord. PA3CGG zit in een soort echoput, was druk geweest en pakte vervolgens de verkeerde microfoon. PE1DHR had vorige keer hoog opgegeven van een supervoeding die nu bleek te storen mede omdat hij schroeven niet had terug gezet waar die thuis horen. Hij had opnieuw op een verkoping toegeslagen maar de accuutjes van de portootjes hadden een te zwaar leven gehad en waren naar gene zijde vertrokken. PE1JAS had kans gezien om de zender in een dikke autosleutel te repareren tegen een wijnpakket. PAøBDC had ook een porto gekocht op dezelfde verkoping voor een veel hogere prijs maar smaakte het genoegen van een accu die wel sap gaf. Hij heeft het niet op bitterballen en droge stuifcake bij begrafenissen. Hij deelde met de rondeleider de levenservaring dat zaken waar je heel veel moeite voor moet doen als veel waardevoller worden ervaren. Dat geldt in middels ook voor de Elecraft KX1 die PA7ZEE heeft gebouwd en waar Ben PB2BN en Wim PA3ALG samen met hem al veel tijd in hebben gestopt om een fout boven water te krijgen. Maar het Licht gloort!
PA3CBJ kwam bij PI4ASV binnen met 2/2-signaal vanuit Obdam. PE1DHR ontving hem 5/5 en nam de honeurs waar voor PI4ASV. PE1BSB heeft de kraan even open gedraaid en had de huishoudelijke vergadering moeten missen en daarmee ook het in het zonnetje zetten van Wim PA3ALG, het gebak met slagroom, de vele bitterballen en tenslotte ook nog de vlammetjes. Tenslotte was daar PA4LEO die later thuiskomt in het weekend en een SWR van 10 aan zijn V-2000 had gemeten. Daar is dus ruimte voor verbetering

18 januari 2008 - 80 meter
KeyOm 2100 lt kwam PI4ASV met het prachtige seinschrift van Jaap PAøIF in de lucht. Eerst de gebruikelijk coderuns met 15 en 18 wpm die Geert PA7ZEE steeds beter kan meeschrijven. Na een QSO tussen PI4ASV en PA7ZEE deed Jaap nog een oproep maar het bleef verder stil zodat Jaap vanuit zijn koude shack terugging naar de warme huiskamer

13 januari 2008 - 6 meter
PA3CGG zijn shack wordt steeds leger dus gaat hij die vergroten (?). Hij had genoten van een doe-het-zelf-filmpje waar je kunt zien dat je zelf je elektronenbuizen kunt maken; zie http://www.dailymotion.com:80/video/x3wrzo_fabrication-dune-lampe-triode_tech
PE1DHR heeft niets aan Radio gedaan (shame on you!)  maar is wel bezig omdat zijn “Zend Bureau” wordt veranderd. Hij had wegens de lage koers van de dollar voor een schakelende voeding van $3700 een bedrag van €50 neer moeten leggen 2008 - is toch geld…. Bij PAøKJB gaat het iedere zondag beter. Hij probeerde zich vrijdagavond in te melden in de CW-ronde op 3579 kHz wat niet lukte, maar hij heeft uitgevonden hoe dat kwam. PH1DTC had een beacon receiver uit een vliegtuig te pakken gekregen en zocht een 14H7 buis. In de ronde kwam de informatie dat hij daar ook een UF21 in kon zetten.
MK119 (klik voor een bezoek aan MILRADIO.COM)PA1LOI heeft gelezen…Jawel! Daarnaast heeft hij moeten regelen en verwacht mogelijk een been te moeten breken. PA3ALG heeft niet veel gedaan behalve werk voor onze afdeling (wat wel veel is) maar heeft iets achter zijn elleboog waar hij moeilijk mee uit de voeten kan (hij kan zo het in het circus in…toch?) Hij zoekt iemand met een Yaesu-contact zodat hij aan de processor met 100 pootjes kan komen voor zijn FT-847. PA4LEO werkt met een sloper maar heeft een V-2000 antenne waar niks uitkomt. Hij gaat de SWR eens meten. Zonder begeleiding van Brom of Fluit was ook PC1D in de ronde. Hij had de afscherming aan elkaar gesoldeerd en met aarde verbonden….kan nooit kwaad.
PA3GJP beloofde maandagavond er te zijn tijdens de huishoudelijke vergadering. Voorts heeft hij een Leuk Persoon ontmoet en was ook nog even verrast. Vanuit Haarlem kwam PA1TO in de ronde. Hij kreeg van PI4ASV een 3/3-rapport. Andere deelnemers van deze ronde waren scheutiger maar tussen Ouderkerk a/d Amstel en delen van Haarlem is een obstakel voor VHF en UHF. PAøSNY vanuit het Prachtige Dorp Vijfhuizen, die deze keer niet Aeronautical Mobile was, had samen met PAøBDC een snoepje van een setje op de kop getikt. Het betreft hier de MK119 een spionageparasetje? PA0BDC verzoekt om informatie over dit snoepje dat in de vestibule wordt geparkeerd.
Een grote ronde met veel technische onderwerpen maar toch heel gezellig zodat de rondeleider zijn krulspelden maar wat later in deed.

11 januari 2008 - 80 meter
KeyPI4ASV kwam om 2100 lt in de lucht. Eerst waren er coderuns op 15 wpm en op 18 wpm. Er zijn verschillende 'meeschrijvers' in de ronde, zo is bekend geworden. Na de geseinde tekst uit Electron was Geert PA7ZEE de enige inmelder. Hij seinde dat van de door hem gebouwde KX1 de AGC blijft hangen. Hij was dus met de FT-817 in de ronde en hoopte dat Jaap PA0IF maandag op de huishoudelijke vergadering zou zijn het geen door de rondeleider werd toegezegd

8 januari 2008 - 6 meter
Zo leuk zijn nu die 6m-rondesIn deze eerste zesmeterronde van 2008 werden eerst Nieuwjaarswensen uitgewisseld. PA1LOI hoopt goed aan de knoppen te draaien en heeft Beijing ontvangen in het Frans. PA3CGG had in de kerstvakantie nog niet 1% van zijn plannen uitgevoerd, voornamelijk omdat hij bezig was geweest zijn geld te tellen(!). Hij is inmiddels de Tandbergspecialist geworden en heeft zich verbaasd over het aantal stations dat de door hem gebouwde Boys Radio kan ontvangen. PA/G4LQI zat in de galmkamer op de 8e verdieping met een porto. Hij droeg daarbij een muts met oorkleppen over een hoofdtelefoon met de liftdeur achter hem als reflector. PAøBDC vanuit Haarlem was lang weggeweest maar meldde zich in vanwege Goede Voornemens. Hij heeft overigens niet stil gezeten en probeert Rohill Emperor 7410/1 porto’s van de NS aan de praat te krijgen en zoekt daarbij hulp. Daarnaast is hij met anderen bezig met een Nokia RD40 mobilofoonproject. PH1DTC experimenteerde met een electret microfoon waarbij zeer lange armen nodig heeft maar wel een veel betere audio produceert. PE1DHR kon PA0BDC ten dele helpen hetgeen zeer op prijs werd gesteld. Hij had 2 dagen zitten sleutelen aan een uiteen gevallen videotoestel. PE1BSB was druk bezig met het inpakken van een Bonairecontainer zonder bril. Hij had een SDR-IQ aangeschaft en experimenteerde daar vol vreugde mee. PC1D produceerde een soort rinkelend fluitje dat met handoplegging verdween. Met de lichte brom er bij heeft hij er weer een uitdaging bij. PE1JAS heeft meer met grote zware radiospullen maar vindt de SDR een interessante ontwikkeling. PAøKJB kon ondanks alle olifantenkieren er toch niet tussen komen hetgeen ongetwijfeld te maken had met de zwaai van het signaal uit zijn SEM25. PA1JFB uit Weesp werd dankzij de liftdeurreflectie van PA/G4LQI doorgekuuespeed. Tenslotte kwam vanuit de Noorderplassen in Almere PA3RON in de ronde. Hij werkte met een draadantenne en kreeg van PI4ASV een 5/9-rapport. Deze gezellige ronde was een mooi begin van het Nieuwe Jaar.

4 januari 2008 - 80 meter
KeyJaap PAøIF zette PI4ASV klokslag 2100 lt in de lucht. Hij week iets uit vanwege het PSK-geweld op 3579 kHz.
Het nieuwe speeltje van GeertNa de coderuns op 15- en 18 wpm meldde Geert PA7ZEE zich in. Hij was gespannen omdat dit het eerste QSO met zijn zojuist gereedgekomen KX1 van Elecraft was. In de middag waren de laatste zaken afgeregeld en nu dus de vuurproef. De KX1 deed het beter dan de operator hi. Met 4 W output gaf Jaap een 599 rapport. Omdat het koud was in de shack van de rondeleider ging hij na een laaste oproep QRT.

< Terug >

Bijgewerkt: 4-03-2018

contact | Copyright © 2008 - PI4ASV | home

XHTML 1.0  &  CSS